Nyheter

Vattenavstängning i Västvalla Fellingsbro torsdagen den 27 januari 08.00-16.00

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer vi att stänga av vattenleveransen. Drabbade är fastigheter på Västvalla 106, 126, 210, 212, 219, 221, 223, 250, 251 samt 257. Arbetet sker torsdagen den 27 januari. Vattenavstängningen planeras pågå mellan klockan 08:00 – 16:00. Vi reserverar oss för att avstängningen kan komma att pågå under en längre tid än angivet. Tappa upp vatten till spolning av toalett samt till matlagning innan dess.Använd inte disk- eller tvättmaskin under avstängningen då de kan skadas. Missfärgat vatten och luft i ledningarna kan uppstå när vatten släpps på igen. Spola tills vattnet blir klart. Vi beklagar Läs mer
Nyheter

Har ni en ide för hur ert område ska utvecklas?

Leader Mälardalen inkluderar södra delen av Fellingsbro socken. På deras hemsida Leader Mälardalen skriver de – Vi ska förbättra livskvaliteten i vårt område genom att ge befolkningen makten att forma sin egen framtid. Det är kanske något som passar dig eller din organisation. Leader Mälardalen har 8 miljoner kronor som kan gåtill att utveckla vårt område! Pengarna går att sökaunder 2022. Vem kan söka? Alla föreningar, kommuner,organisationer och företag kan söka stöd frånLeader Mälardalen. Vill ni förbättra platsen där ni bor? Skapa socialinkludering? Göra något för miljön eller klimatet?Utveckla ert företag? Eller något helt annat…?! Kontakta oss så pratar vi Läs mer
Nyheter

Lägesbild corona: Smittspridningen mycket hög i länet – ”håll nere de fysiska kontakterna”

Smittspridningen i Örebro län fortsätter att öka och är nu mycket hög. Det medför bland annat att frånvaron av personal, till följd av egen sjukdom, familjekarantän eller vård av barn, påverkar vård och omsorg och andra delar i samhället i hög utsträckning. – Smittspridningen fortsätter öka trots anpassade rekommendationer kring testning, som innebär att vi fångar färre fall av smitta. Föregående vecka konstaterades mer än 11 100 fall av covid-19 i länet. Flest fall ser vi i åldersgrupperna 6-12 år samt 20-49 år. Provtagningen fortsätter också att öka, trots nya rekommendationer, och under förra veckan analyserades fler än 31 000 prover, Läs mer
Nyheter

Erbjud platser till PRAO vårterminen 2022

Praktik i skolan kan antingen vara praktik för lärarstudenter (VFU) eller praktik (PRAO) för dig som går i grundskolan i Lindesberg. Lärarpraktik, VFU Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen där teori och praktik möts. De flesta av skolorna och förskolorna i Lindesbergs kommun kan erbjuda VFU-platser till studenter. Kommunen har samverkansavtal med Örebro universitet, men kan även ordna platser för studenter vid andra lärosäten. Kontakten går via lärosätets VFU-organistation. Elevpraktik I Lindesberg anpassas upplägget av elevpraktiken till varje enskild person. Syftet är att eleverna ska få kännedom och kunskaper om olika yrken för att kunna göra välgrundande yrkes- Läs mer
Nyheter

Med kapacitet att vaccinera 4 400 personer per dag – vaccinationsmottagningen på Conventum öppnar på måndag

Vaccinationsmottagningen på Conventum Arena öppnar igen på måndag. Lokalerna kommer att byggas upp på liknande sätt som förra gången. – Det känns jättebra att vi kan öppna i en rymlig lokal för att kunna ta emot fler på kort tid. Smittan ökar i samhället och vaccination är en viktig del i att få stopp på pandemin. Vi erbjuder fortsatt drop-in för dig som ska ta första dosen, berättar Eva Slätmo, ordförande i styrgruppen för vaccination. Bättre kapacitet med fler bås och större yta Conventum Arena har kapacitet att ta emot minst 4 400 personer per dag fördelat på 25 vaccinationsstationer. Lokalerna Läs mer
Nyheter

Förändrade karantänsregler och prioriterad testning införs i Region Örebro län

Symtomfria hushållskontakter till en som är smittad kan slippa karantän och tiden för dem som behöver vara hemma minskas från sju till fem dagar. Dessutom gäller testning enbart prioriterade grupper. Det är några av de nya förändringar som nu kommer att gälla i Region Örebro län från och med fredag den 21 januari. Smittspridningen i samhället är mycket hög och förväntas öka ytterligare. Det här påverkar viktiga samhällsfunktioner och testkapaciteten nationellt räcker inte till. För att mildra de negativa konsekvenserna i samhället har Folkhälsomyndigheten därför beslutat om förändrade karantänsregler för hushållskontakter och prioriterad testning. Det handlar bland annat om att Läs mer
Nyheter

Nästan 100 miljoner kronor i stöd till utbyggnad av bredband i länet

Örebro län får ta del av drygt 98 miljoner kronor när Post- och telestyrelsen, PTS, delar ut sitt bredbandsstöd. Sammanlagt ska 4 245 byggnader runt om i länet anslutas med hjälp av stödet. Post- och telestyrelsen har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnaden i Sverige. Ett av de verktyg som myndigheten förfogar över är det ekonomiska stöd för utbyggnad som årligen delas ut. I Örebro län betalas stödet ut i de områden aktörerna ansökt om med utgångspunkt i Region Örebro läns prioriteringar om var värdet av bredbandsutbyggnad är störst. Prioriteringarna har utformats tillsammans med länets kommuner som i sin tur har Läs mer
Nyheter

Akutmottagningen på Lindesbergs lasarett öppnar upp

Från och med måndag den 17 januari kan invånare vända sig till akutmottagningen på Lindesbergs lasarett oavsett akuta besvär och tid på dygnet. Samtidigt öppnar avdelningen för medicin och geriatrik fem nya vårdplatser. – Om du som invånare drabbas av allvarliga akuta sjukdoms- och olycksfall kan du vara trygg i att du kan vända dig till akutmottagningen dygnet runt för en läkarbedömning, säger Annelie Andersson, tf platsansvarig Lindesbergs lasarett. Från och med 17 januari förstärks bemanningen på akutmottagningen så att invånare med akuta ortopediska och kirurgiska besvär kan få en läkarbedömning även nattetid. Som tidigare finns även kompetens för att Läs mer
Nyheter

Lägesbild corona: Region Örebro län inför ny rekommendation – provtagning enbart för personer med symtom

Smittspridningen i Örebro län har ökat kraftigt de senaste veckorna och trenden håller i sig. Regionen inför därför, från och med den 18 januari, en tillfällig rekommendation om att personer som är hushållskontakt eller varit i nära kontakt med en smittad provtar sig enbart vid symtom. Detta görs för att säkerställa att alla med symtom fortsatt ska kunna ta PCR-prov. Rekommendationen gäller i första hand till och med den 1 februari. – I aktuell situation när vi ser en mycket omfattande smittspridning, som befaras öka ytterligare den närmsta tiden, kan analyskapacitet och rimliga svarstider bli svåra att upprätthålla. Resurserna behöver Läs mer