Föreningar

SPF Fellingsbro

Grötfest torsdag 17 januari 13:00 2019 på Olofsborg Anmälan till Ann-Sofie Grimborger 0581-62 04 50 Pris: 50:- Lotteri och Underhållning. Höstprogrammet 2018 Hemsidan http://www.spfseniorerna.se/fellingsbro
Föreningar

Leader Mälardalen

Utvecklingsstöd Har ni idèer eller tankar omkring något som ni vill starta så kanske Leader Mälardalen kan vara intressant. Södra Fellingsbro ingår i Leader Mälardalen som ger stöd till projekt för utveckling av bygden. Stöden finansieras av EU, svenska staten och berörda kommuner. Vi har haft stor glädje av Leader Västra Mälardalens satsningar i Fellingsbro exempelvis vid byggandet skateboardrampen vid Ekbackens skola.       Leader/Lokalt Ledd Utveckling Leader är en metod för lokalt ledd utveckling, genom samverkan. Metoden kännetecknas av : Samarbete, gärna i trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor Lokala initiativ och lokal förankring Kreativt och innovativt arbetssätt Långsiktigt hållbar Läs mer