Våra grannar

Kulturpolitiska programmet i Lindesberg försenat – igen

Det kulturpolitiska programmet för Lindesbergs kommun skulle enligt senaste plan vara klart för beslut i Kommunfullmäktige december 2018 – men nu blir det ytterligare försenat. Förslaget till program har nu gått ut på remiss till de politiska partierna och nämnderna i Lindesbergs kommun – därefter kommer Tillväxtutskottet besluta hur arbetet ska gå vidare. Läs mer

Våra grannar

Pågående skolprojekt

Grundskolan i Lindesbergs kommun byggs om i tre etapper. – Motivet är att grundskolorna F-6 i Lindesberg inte kan ta emot fler elever i nuvarande lokaler. För att vi ska kunna tillgodose en bra studiemiljö för eleverna och en bra arbetsmiljö för personalen, ses grundskolans hela organisation över i tre etapper, säger Henrik Arenvang, förvaltningschef för barn -och utbildningsförvaltningen. Utbyggnaden av Björkhagaskolan är den första etappen. Den andra etappen gäller projektering av en ny 7-9 skola i nära anslutning till Brotorpsskolan på Stadsskogsvallen för sexhundra elever. I samband med nybygget renoveras även Brotorpsskolan för att få kapacitet för 550 elever, Läs mer