Nyheter

Lägesbild corona: Region Örebro län inför ny rekommendation – provtagning enbart för personer med symtom

Smittspridningen i Örebro län har ökat kraftigt de senaste veckorna och trenden håller i sig. Regionen inför därför, från och med den 18 januari, en tillfällig rekommendation om att personer som är hushållskontakt eller varit i nära kontakt med en smittad provtar sig enbart vid symtom. Detta görs för att säkerställa att alla med symtom fortsatt ska kunna ta PCR-prov. Rekommendationen gäller i första hand till och med den 1 februari. – I aktuell situation när vi ser en mycket omfattande smittspridning, som befaras öka ytterligare den närmsta tiden, kan analyskapacitet och rimliga svarstider bli svåra att upprätthålla. Resurserna behöver Läs mer
Nyheter

Bättre munhälsovanor med hjälp av Folktandvårdens digitala munhälsocoach

Nu erbjuder Folktandvården en ny tjänst genom Region Örebro läns app ”Digital mottagning”. Den nya tjänsten heter Digital munhälsocoach och är ett komplement till Folktandvårdens befintliga hälsofrämjande arbete. Vill du komma igång och få en bättre munhälsa, sluta röka/snusa eller förändra dina munhälsovanor? Med en munhälsocoach vid din sida tar du steget mot hälsosammare munhälsovanor på dina villkor. – Digital munhälsocoach är ett modernt och flexibelt stöd för vuxna patienter som vill förändra sitt beteende kring sin munhälsa. Fler patienter kan få hjälp till ett stabilt munhälsobeteende och goda vanor över tid, säger Cecilia Mattsson som är tandhygienist och certifierad Läs mer
Nyheter

Fortsatt mycket långa svarstider för covid-prover i Örebro län

Det är fortsatt mycket långa svarstider för många prover som tas för covid-19 i Örebro län. Det kan ta mer än tre dygn att få svar på sitt covid-test. Orsaken till de långa svartiderna är problem hos Region Örebro läns underleverantör. Det är samma problem som regionen rapporterade om i början på veckan. Laboratoriet på Universitetssjukhuset Örebro har bemannat upp under hela veckan och under kommande helg för att lindra konsekvenserna av detta. – Vi vill understryka att det inte går att snabba på ett provsvar genom att kontakta 1177 eller vården på annat sätt och att det är viktigt att man Läs mer
Nyheter

Nya rekommendationer – det här gäller från idag

Antalet smittade i covid-19 ökar och nu inför Folkhälsomyndigheten och regeringen ytterligare rekommendationer för att minska smittspridningen. Det här är vad som gäller från och med 12 januari. Med anledning av den ökade smittspridningen i landet har Folkhälsomyndigheten och regeringen uppdaterat de rekommendationer som ska gälla för att minska smittan. Här är de rekommendationer som gäller från 12 januari Det här är vad som gäller från och med 12 januari. Folkhälsomyndigheten räknar med att följande rekommendationer kommer att behöva gälla under 4 veckors tid, men meddelar samtidigt att läget kommer att analyseras var fjortonde dag för att se om justeringar Läs mer
Nyheter

Var med och forma framtidens Lindesberg tätort. Ta dig tid att svara på enkäten.

Fram tills den 17 januari kommer en enkät finnas tillgänglig. I den kan du besvara frågor om vad du tycker behövs samt vad du uppskattar i Lindesbergs tätort. Tyvärr gäller den enbart Lindesbergs tätort. Det kanske är tid att se på hela kommunen. Det är över 50 år sedan det gjordes en detaljplan för Fellingsbro. När det gäller Lindesbergs tätort görs det kontinuerligt nya detaljplaner. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på den här enkäten och nämner att kommunen inte endast är Lindesbergs tätort utan huvuddelen av invånarna bor utanför tätorten. Sprid information om enkäten och svara Läs mer
Nyheter

Lägesbild corona: Mycket hög smittspridning i Örebro län – omikron dominerar

Virusvarianten omikron dominerar helt den höga smittspridningen i Örebro län. ”Alla behöver nu bidra och göra vad de kan för att motverka det ansträngda läget som vården och omsorgen står inför”, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare. Smittspridningen av covid-19 har ökat snabbt och är nu mycket hög i Örebro län. Under vecka 1 konstaterades cirka 3 500 fall av smittan, jämfört med 1 866 fall veckan innan. Högst smittspridning är det i åldersgruppen 20-29 år, följt av 30-39 år och sedan 40-59 år. Under den senaste veckan analyserades drygt 18 800 prover för covid-19 i länet och trycket på provtagningen är fortsatt Läs mer
Nyheter

Dubbla fakturor för patientavgifter – har gått ut till patienter

På grund av ett systemfel kan du som är född dag 11-20 i månaden ha fått två identiska fakturor som avser patientavgifter för hälso- och sjukvård i Region Örebro län. Fakturorna har fakturadatum 2021-12-31. Du som patient ska bara betala en av fakturorna. Den andra fakturan kan du slänga och du kommer inte att få någon betalningspåminnelse för den andra fakturan. Har du frågor kring detta kan du ställa dem via 1177 Vårdguidens e-tjänster, www.1177.se, där du loggar in och väljer övriga tjänster. Du kan också mejla dina frågor till patientfakturor@regionorebrolan.se. Region Örebro län beklagar att du fått dubbla fakturor på Läs mer