Erbjud platser till PRAO vårterminen 2022

Praktik i skolan kan antingen vara praktik för lärarstudenter (VFU) eller praktik (PRAO) för dig som går i grundskolan i Lindesberg.

Lärarpraktik, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen där teori och praktik möts.

De flesta av skolorna och förskolorna i Lindesbergs kommun kan erbjuda VFU-platser till studenter. Kommunen har samverkansavtal med Örebro universitet, men kan även ordna platser för studenter vid andra lärosäten. Kontakten går via lärosätets VFU-organistation.

Elevpraktik

I Lindesberg anpassas upplägget av elevpraktiken till varje enskild person. Syftet är att eleverna ska få kännedom och kunskaper om olika yrken för att kunna göra välgrundande yrkes- och utbildningsval i framtiden.

Anmälan PRAO

Här erbjuder ni platser till PRAO vårterminen 2022.

Senast uppdaterad 2022-01-20

About Elias ben Salem 1460 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.