Om Fellingsbro

Israel Acrelius

Acrelius blev färdigutbildad präst och filosofie magister i Uppsala 1743 och utsågs av Henrik Benzelius till själasörjare för de svenska församlingarna i Pennsylvania, dit han reste 1749. I Kristine församling i Philadelphia bedrev han en omfattande verksamhet tills han 1757 på grund av hälsoproblem tvingades att återvända till Sverige. Året efter utnämndes han till kyrkoherde i Fellingsbro i Västerås stift. Då han avled var han kontraktsprost och teologie doktor. Han beskrev vistelsen i USA i sin Beskrifning om de Svenska Församlingars forna och närvarande tillstånd uti det så kallade Nya Sverige. Det finns en lång, fin beskrivning av Israel Acrelius på Riksarkivet samt på Wikipedia.

Om Fellingsbro

Fellingsbro socken

Fellingsbro socken i Västmanland ingick i Fellingsbro härad, ingår sedan 1971 i Lindesbergs kommun i Örebro län och motsvarar från 2016 Fellingsbro distrikt. Socknens areal är 357,49 kvadratkilometer, varav 335,36 land.  År 2000 fanns här 3 905 invånare. Tätorterna Rockhammar och Fellingsbro samt sockenkyrkan Fellingsbro kyrka ligger i socknen.