Har ni en ide för hur ert område ska utvecklas?

Leader Mälardalen inkluderar södra delen av Fellingsbro socken. På deras hemsida Leader Mälardalen skriver de – Vi ska förbättra livskvaliteten i vårt område genom att ge befolkningen makten att forma sin egen framtid.

Det är kanske något som passar dig eller din organisation.

Leader Mälardalen har 8 miljoner kronor som kan gå
till att utveckla vårt område! Pengarna går att söka
under 2022.

Vem kan söka? Alla föreningar, kommuner,
organisationer och företag kan söka stöd från
Leader Mälardalen.

Vill ni förbättra platsen där ni bor? Skapa social
inkludering? Göra något för miljön eller klimatet?
Utveckla ert företag? Eller något helt annat…?!

Kontakta oss så pratar vi vidare.

mia@ leadermalardalen.se
maja@leadermalardalen.se
About Elias ben Salem 1460 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.