Var med och forma framtidens Lindesberg tätort. Ta dig tid att svara på enkäten.

Fram tills den 17 januari kommer en enkät finnas tillgänglig. I den kan du besvara frågor om vad du tycker behövs samt vad du uppskattar i Lindesbergs tätort.

Tyvärr gäller den enbart Lindesbergs tätort. Det kanske är tid att se på hela kommunen. Det är över 50 år sedan det gjordes en detaljplan för Fellingsbro. När det gäller Lindesbergs tätort görs det kontinuerligt nya detaljplaner.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på den här enkäten och nämner att kommunen inte endast är Lindesbergs tätort utan huvuddelen av invånarna bor utanför tätorten. Sprid information om enkäten och svara på den med ett bredare perspektiv.

Kom ihåg att det gamla uttrycket i Fellingsbro ”Det går aldrig” numer är bytt till ”Det går alltid”.

Du är viktig! Ta dig tid och svara på enkäten

Kommunen utformar just nu en fördjupad översiktsplan över Lindesbergs tätort. Det innebär att samhällsplanerarna utreder hur Lindesberg ska utvecklas de närmsta trettio åren. Målet är att Lindesbergs ska vara en attraktiv stad som alla trivs i. Därför behöver vi din åsikt.

Hur kan Lindesberg bli en ännu mer attraktiv tätort? Vilken är din favoritplats? Vilka områden skulle du vilja utvecklas? Vilka områden skulle du vilja bevara?
Det är exempel på frågor vi skulle vilja ha svar på.

Enkäten ligger ute tills den 17 januari 2022 och tar 5-10 minuter att besvara. Svaren på enkäten kommer användas som underlag för Lindesbergs framtida utveckling.

Om du behöver hjälp med att fylla i enkäten eller har andra frågor så kan du besöka kommunens samhällsplanerare på Kungsgatan 35 mellan 13-15 på torsdag den 13 januari.

Mer information och länk till enkäten

Senast uppdaterad 2022-01-11

About Elias ben Salem 1549 Articles
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som nu övergår till fellingsbro.se.