Dubbla fakturor för patientavgifter – har gått ut till patienter

Bild från Pixabay

På grund av ett systemfel kan du som är född dag 11-20 i månaden ha fått två identiska fakturor som avser patientavgifter för hälso- och sjukvård i Region Örebro län. Fakturorna har fakturadatum 2021-12-31.

Du som patient ska bara betala en av fakturorna. Den andra fakturan kan du slänga och du kommer inte att få någon betalningspåminnelse för den andra fakturan.

Har du frågor kring detta kan du ställa dem via 1177 Vårdguidens e-tjänster, www.1177.se, där du loggar in och väljer övriga tjänster. Du kan också mejla dina frågor till patientfakturor@regionorebrolan.se.

Region Örebro län beklagar att du fått dubbla fakturor på din patientavgift.

About Elias ben Salem 1495 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.