Nyheter

Betaltjänster januari 2021 Information från Länsstyrelsen Örebro län

Att betala digitalt är inte alltid så enkelt. Länsstyrelsen Örebro län har utbildning om detta. De säger: Nu börjar ett nytt år och vi håller tummarna för att få möjligheter att genomföra informationsträffar och utbildningar ansikte mot ansikte. Vill vi informera och uppdatera dig om olika saker som vi tror kan vara till nytta för dig. Här kan du lära dig mer om hur du använder internet och om digitala tjänster. Det finns även information om hur du skyddar dig mot bedragare, det är viktigt att vara medveten om olika sätt som bedragarna försöker attluras på. Digitala träffar om digitala Läs mer
Nyheter

Detta vet vi om coronavaccin

VILKA VACCIN KAN BLI AKTUELLA I SVERIGE? Sverige har hittills tagit ställning till, och tecknat avtal med, fem vaccintillverkare. Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Janssen-Cilag och Curevac. Det rör sig om EU-gemensamma avtal. EU-kommissionen har också avtal för ett sjätte vaccin, men det rör sig om ett optionsavtal som regeringen har möjlighet att ta ställning till i ett senare skede. Det är ett vaccin från Sanofi Pasteur som förväntas komma efter sommaren. Godkännandet av vaccin mot covid-19 görs i samarbete med de andra EU-länderna. EU:s läkemedelsmyndighet EMA och EU-kommissionen har hittills godkänt vaccinet från Pfizer/Biontech. Utöver det väntar ytterligare tre ansökningar Läs mer
Nyheter

Julen dansas ut i Fellingsbro 2010

Varje år har det sedan länge varit tradition att Röda Korset och Ängebykyrkan har bjudit in barnen till juldans med en härlig avslutning med godisutdelning. Året som gott har tyvärr medfört stora inskränkningar och evenemanget har därför fått ställas in. Men nästa år ska det förhoppningsvis bli möjligt. Under tiden kan ni se hur det gick till 13 januari 2010.
Nyheter

Så förbereder Region Örebro län vaccinering för covid-19

Region Örebro län har på uppdrag av regeringen att planera och genomföra vaccination mot covid-19 av länets invånare. Prioritering – vilka grupper får vaccineras först?Planeringen utgår från att vaccin kommer att levereras stegvis i begränsade volymer. Vaccinationer kommer att ske efter en prioriteringsordning. Fas 1: Dessa tre grupper vaccineras först:* Äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst* Personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemtjänst* Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst Fas 2: Preliminär start februari 2021* Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.* Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även Läs mer
Nyheter

Rot- och rutarbete

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag. Helt ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik Riksdagen har den 25 november beslutat att de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik. Detta i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget ska fungera på Läs mer