Så förbereder Region Örebro län vaccinering för covid-19

Region Örebro län har på uppdrag av regeringen att planera och genomföra vaccination mot covid-19 av länets invånare.

Hela artikeln hittar du på Så förbereder Region Örebro län vaccinering för covid-19

Prioritering – vilka grupper får vaccineras först?
Planeringen utgår från att vaccin kommer att levereras stegvis i begränsade volymer. Vaccinationer kommer att ske efter en prioriteringsordning.

Fas 1: Dessa tre grupper vaccineras först:
* Äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst
* Personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemtjänst
* Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst

Fas 2: Preliminär start februari 2021
* Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
* Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
* Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3:
* Personer 18-69 år som tillhör en riskgrupp

Fas 4:
* Hela resterande befolkning från och med 18 år. Vaccinationen beräknas pågå under första halvåret 2021.

Hela artikeln hittar du på Så förbereder Region Örebro län vaccinering för covid-19

About Elias ben Salem 1022 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.