Ettan

Passa på och gör säkra utflykter

Exempelvis kan målet vara Kolne Holme vid Arbogaån nedströms. 2013 gjorde Hembygdsföreningen en utflykt till Kolne holme som du uppleva genom Kurt Skantz film Fler ställen kan du uppleva genom Gunnel Godulf  då hon den 15 april gjorde en liten utflykt längs södra sidan av Arbogaån med promenad till Kolne holme. 
Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem
Signerat

fellingsbro.se gör som björnen går i ide

  Den 22 november förra året skrev jag på signerat. Hasse Alfredsson sa: ”Livet är som en påse – tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något” Samma sak kan sägas om en tidning. Våra dagstidningar har fått kraftigt minskade upplagor i takt med att man har minskat antalet journalister. De lokala nyheterna som var självklara har tyvärr minskat drastiskt. Det har skapat behovet av en lokal tidning. På initiativ av Hembygdsföreningen startades 2017 sockentidningen fellingsbro.se. Då tidningen inte har några intäkter så drivs den med hjälp av ideella krafter och sponsorer. Jag har ställt upp för att Läs mer
Nyheter

Musik i sommarkväll

Som brukligt har Näsby Fellingsbro församlingar varje sommar haft musik i sommarkväll. Så är faller även i år men med stor osäkerhet på grund av coronan. Sommarkväll är planerad till torsdagar, kl. 19.00 Kyrkan hoppas kunna genomföra hela programmet för Musik i sommarkväll. Reserestriktioner inom landet på grund av smittspridning kan dock tvinga dem att ställa in vissa tillfällen, kika på hemsidan och anslagstavlor. Observera också att publikantalet måste begränsas till drygt 40 personer Klicka gärna på Näsby Fellingsbro församlingar  så får du mer information 2/7 Näsby kyrka ”Fina låtar, helt enkelt”. Niklas Lindström (piano) och Olle Norberg (saxofon) tolkar Läs mer
Nyheter

Bygdegårdarna behöver stöd för fortsatt landsbygdsutveckling

Här följer från Lindekultur en artikel om bygdegårdarnas behov av stöd för fortsatt landsbygdsutveckling. Gå gärna in på Lindekultur för fler nyheter och mer information. Sveaborg i Spannarboda är en av nio bygdegårdar i Lindesbergs kommun. ”Landets alla bygdegårdar gör det möjligt att skapa en levande landsbygd där såväl kultur som annan samhällsservice kan få plats. Men Corona-pandemin hotar detta positiva nätverk och bygdegårdsföreningarna behöver stöd för att kunna fortsätta”, skriver Bygdegårdarnas Riksförbund i ett stämmouttalande. Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Vid årsskiftet 2019-2020 var 1.447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet varav nio i Lindesbergs kommun: Läs mer
Nyheter

Plantering av blommor runt om i kommunen

8-12 juni, vecka 24, planteras blommor runt om i kommunen. Under vecka 24 kommer Samhällsbyggnadsförbundet att plantera på följande platser i kommunen: Fellingsbro vid södra infarten vid nya rastplatsen i parken vid dagligvaruhandel. Frövi Centralvägen vid stationen vid järnvägsviadukten. Guldsmedshyttan vid ICA/busshållplatsen. Storå vid dagligvaruhandeln. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00
Nyheter

Nominera till Örebro läns jämställdhetspris

Jämställdhetspriset uppmärksammar och hedrar ett bra jämställdhetsarbete som bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. Genom priset lyfter vi tillsammans fram goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet som kan inspirera i jämställdhetsarbetet. Känner du någon som gör ett bra jämställdhetsarbete i länet, eller gör du det själv? Missa då inte att nominera din kandidat till Örebro läns jämställdhetspris. Vi behöver din nominering senast den 20 september. Du kan nominera organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner i Örebro län. Utmärkelsen är för genomförd eller pågående jämställdhetsinsats. Politiska partier kan inte ansöka om utmärkelsen. Juryn med representanter Läs mer
Nyheter

Lindesbergs kommun tidigarelägger investeringar för att stötta företagen

Tidigt beslut om budget för att kunna påbörja större underhållsarbeten är en lösning från Lindesbergs kommun. Därmed kan företagen gynnas och få det lättare att klara av att hålla i och hålla ut. I en medvetenhet om att näringslivet har det tufft i skuggan av corona har Lindesbergs kommun fattat beslut om att tidigarelägga en rad projekt för att gynna företagen. – Genom att tidigare påbörja de här projekten kan vi gynna våra företag i kommunen under den här tiden som innebär påfrestningar för ekonomin. Det gäller att vi är kreativa för att klara av att hålla i och hålla Läs mer
Nyheter

Vattenledningar i Rockhammar spolas rent under juni månad

Spolningen genomförs för att förbättra vattenkvalitén och minska den missfärgning av vattnet som förekommit i vissa områden. Ni som berörs har fått information i brevlådan med uppmaning att stänga av den kran eller ventil som sitter före vattenmätaren under de dagar ni berörs av spolningen. När och var sker spolningen? Vattnet stängs av i Rockhammar klockan 8-18 tisdag 2 juni onsdag 3 juni torsdag 4 juni. Nödvattensläp kommer placeras på två ställen, vid Handsmedsgatan 24 korsningen Stenstavägen och Homossvägen. Påverkan hos dig som kund Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även Läs mer
Ettan

Nationaldagen den 6 juni 2020 i Fellingsbro

 Fellingsbro kan i år av naturliga skäl inte traditionsenligt fira nationaldagen vid Stenstagården nedanför Fellingsbro folkhögskola. Det är speciellt olyckligt i år då Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening fyller hundra år. Hembygdsföreningen arrangerar varje år nationaldagsfirandet. Så även i år – klockan 13.30 den 6 juni kommer du kunna se årets nationaldag i Fellingsbro på nätet  här på fellingsbro.se.  Att träffas på riktigt är naturligtvis otroligt mycket bättre. År 2018 höll landshövdingen i Örebro län Maria Larsson följande inspirerande tal : Förhoppningsvis kan vi ses i november på Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförenings årsmöte och  få höra mer om föreningens hundraåriga Läs mer
Nyheter

Lägesbild corona för Örebro län

Senaste siffrorna för Örebro län –  3 juni Siffrorna uppdateras dagligen. Covidpatienter på vårdavdelning: 36 (-16) Covidpatienter på intensivvårdsavdelning, IVA (utöver vårdavdelning): 16 (+1) (Inom parentes anges förändring gentemot föregående dag). Fördjupad information och siffror avseende bekräftade fall och avlidna publiceras på vardagar efter kl 14.00 på Smittskyddsenhetens sida för statistik.