Vattenledningar i Rockhammar spolas rent under juni månad

Foto: Ulrike Leone/Mostphotos

Spolningen genomförs för att förbättra vattenkvalitén och minska den missfärgning av vattnet som förekommit i vissa områden.

Ni som berörs har fått information i brevlådan med uppmaning att stänga av den kran eller ventil som sitter före vattenmätaren under de dagar ni berörs av spolningen.

När och var sker spolningen?

Vattnet stängs av i Rockhammar klockan 8-18

  • tisdag 2 juni
  • onsdag 3 juni
  • torsdag 4 juni.

Nödvattensläp kommer placeras på två ställen, vid

  • Handsmedsgatan 24
  • korsningen Stenstavägen och Homossvägen.

Påverkan hos dig som kund

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men du ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

Det är viktigt att du låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till att filter och ventiler sätts igen.

Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

Arbetsmetod

Den metod som används innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret. De som genoför arbetet är Pollex AB på uppdrag av Samhällsbyggnad Bergslagen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

About Elias ben Salem 1204 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.