Passa på och gör säkra utflykter

Exempelvis kan målet vara Kolne Holme vid Arbogaån nedströms.

2013 gjorde Hembygdsföreningen en utflykt till Kolne holme som du uppleva genom Kurt Skantz film

Fler ställen kan du uppleva genom Gunnel Godulf  då hon den 15 april gjorde en liten utflykt längs södra sidan av Arbogaån med promenad till Kolne holme.

About Elias ben Salem 1204 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.