Nyheter

Rutiner finns för att hantera det nya coronaviruset

Region Örebro län har rutiner för att handlägga misstänkta och bekräftade fall av det nya coronaviruset. Såväl ambulanssjukvård, akutmottagningar, infektionskliniken och andra vårdgivare vet hur de ska agera. – Vi har beredskap för att hantera olika typer av smittor, det gäller även det nya coronaviruset. Vi arbetar aktivt med rutiner kring provtagning, vårdplatser och skyddsutrustning, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län. WHO tog den 30 januari beslut om att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Den 1 februari beslutade den svenska regeringen att införa sjukdomen i Smittskyddslagen och klassa den som allmänfarlig och samhällsfarlig. Detta innebär Läs mer
Nyheter

Bildarkivet visade två filmer om Fellingsbro

En mycket intresserad publik fick uppleva två av Olle Berglunds filmer på Olofsborg lördagen den 29 februari. Sune Hellberg som håller i Hembygdsföreningens bildarkivet hälsade alla besökare hjärtligt välkomna till en till bredden väldigt välfylld sal. Dagen var väl vald eftersom många inte haft tillfälle komma  till tidigare möten då legat på dagtid i arbetsveckan. Den första var från 1939 visserligen inte av Olle Berglund men väl kommenterad av honom. Naturligtvis intressanta för de till åren komna men också en källa för flera – även yngre med fellingsbroanknytning. Den andra var från 60-talet och ställde fråga hur kan man bo Läs mer
Nyheter

Lite styrketräning ger mycket resultat

2010 startade Sune och Karin Fridman gymmet för oss lite äldre som kanske hade mer erfarenhet än fysisk förmåga. I samtal med Fellingsbro Kraftsportsföreningen fick vi möjlighet att två dagar i veckan för en blygsam summa få tillgång till lokalerna med alla redskap som fanns. Med lite hjälp från Kraftsportklubben lärde vi oss så småningom att träna på rätt sätt som inte alltid var så lätt. Det har på tio år sikt blivit betydligt flera och nu har Alf och Ann-Gret Lundqvist med Ove Hellström tagit över ansvaret att administrera det hela.   Självfallet är huvudsyftet att stärka kropp och Läs mer
Nyheter

REKO-ringar i Sverige

I socknen finns ett antal företag som säljer lokalproducerat. Flera finns i Sockenstugan. Onsdagen den 13 mars blir det ett möte om intresse för en REKO-ring i Bergslagen. REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt! Mer information på följande länk REKO-ringar i Sverige
Nyheter

Nu kan du anmäla dig till en ferieplats!

Välkommen att söka feriearbete i Lindesbergs kommun! Ansökan är öppen under hela mars månad. För att kunna söka en ferieplats behöver du vara folkbokförd i kommunen. Lönen för 2020 är 67 kr/närvarotimma. Arbetstiden är 6 timmar/dag under tre veckor. Mer information samt ansökan
Nyheter

Företagsstöd i Örebro län

Här kan du som ska starta eller har startat företag söka stöd för att utveckla och expandera din verksamhet. Företag som får stöd ska drivas affärsmässigt med vinstsyfte (inte hobbyverksamhet). Vårt mål är att genom stöden skapa en hållbar regional utveckling och tillväxt i länet på lång sikt. Företag som söker stöd får inte ha fler är 249 anställda. Stöd som du kan söka Konsultinsatser Anlita en konsult för att få hjälp med produktutveckling, marknadsinsatser eller andra utvecklingsinsatser. Ditt företag har möjlighet att få högst 50 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 150 000 kronor. Mindre företag för Läs mer