Företagsstöd i Örebro län

Här kan du som ska starta eller har startat företag söka stöd för att utveckla och expandera din verksamhet. Företag som får stöd ska drivas affärsmässigt med vinstsyfte (inte hobbyverksamhet). Vårt mål är att genom stöden skapa en hållbar regional utveckling och tillväxt i länet på lång sikt. Företag som söker stöd får inte ha fler är 249 anställda.

Stöd som du kan söka

Konsultinsatser
Anlita en konsult för att få hjälp med produktutveckling, marknadsinsatser eller andra utvecklingsinsatser. Ditt företag har möjlighet att få högst 50 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 150 000 kronor.

Mindre företag för mindre investeringar
Ska du göra en mindre investering (upp till 60 000 kr) i maskiner, inventarier eller använda externa konsulter och har max fyra anställda? Du kan få stöd för 50 procent av kostnaderna med maxbelopp på 30 000 kronor. Stöd beviljas inte till företag i Örebro tätort.

Investeringar i byggnader och maskiner
Stöd för företag som vill öka produktionskapaciteten. Ditt företag har möjlighet att få högst 25 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 800 000 kronor. Stöd beviljas inte till företag i Örebro tätort.

Nystartade företag
Stöd kan lämnas till nystartade innovativa företag som är högst två år gamla. Idéen ska ha en innovativ höjd och stor tillväxtpotential. Stöd kan lämnas med högst 500 000 kr, motsvarande 50 procent av utvecklingskostnaderna.

Internationell marknad eller öka företagets digitala mognad?
Vi har stöd som riktar sig till företag som ska ut på en internationell marknad eller som vill ta företaget till en ny digital nivå. Du kan få stöd för 50 procent av kostnaderna med maxbelopp på 200 000 kronor.

Region Örebro län hanterar och beslutar om din ansökan. Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets webbplats. Kontakta oss gärna innan du börjar med din ansökan.

Till ansökan hos Tillväxtverket

Malena Pirsech
Utvecklingsledare, Näringslivsutveckling
Telefon: 019-602 63 83

Niklas Halldén
Utvecklingsledare, Näringslivsutveckling
Telefon: 019-602 63 88

About Elias ben Salem 935 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.