Nu börjar arbetet med att bygga ut folkhögskolan i Fellingsbro

Nu är det helt klart att folkhögskolan i Fellingsbro ska byggas ut. Fullmäktige i Region Örebro län har nyligen tagit beslut om det.

Planeringen för utbyggnaden av folkhögskolan är redan i full gång säger Torbjörn Sjölander, chef för fastighetsförvaltningen i Region Örebro län. När planeringsarbetet är klart kopplas bl a arkitekter in. När de är klara med sitt arbete är det dags att ta in anbud för själva byggarbetet.

-Det tar normalt  2 till 3 år från det att planeringsarbetet påbörjas till dess det finns nya byggnader på plats.

Håller den planen kommer bygget att vara färdigt någon gång under 2022

Utbyggnaden av folkhögskolan är kostnadsberäknad till ca 35 milj kr. För de pengarna blir det en ny fin samlingssal/aula, nya klassrum och bättre personalutrymmen. När byggnationen är klar blir det plats för såväl fler elever som mer personal, inte minst lärare.

Tidigare artikel

Folkhögskolan i Fellingsbro byggs ut!

About Arne Wikström 323 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.