Folkhögskolan i Fellingsbro byggs ut!

Entrén till Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola ska byggas ut till en kostnad av ca 35 miljoner kronor.  Beslut om satsningen på folkhögskolan togs nu i onsdags i Region Örebro läns tillväxtnämnd. Det säger  nämndens ordförande, Irén Lejegren (s).

Det är Region Örebro län som är huvudman för Fellingsbro folkhögskola och nu har tillväxtnämnden i regionen funderat färdigt på hur folkhögskolan ska byggas ut för att man ska kunna växa och ta emot ännu fler elever. Idag brottas folkhögskolan med en viss trångboddhet så utbyggnaden är minst sagt välkommen.

-Jag är väldigt glad över att vi nu äntligen har kunnat fatta beslutet om att göra denna stora och viktiga satsning. Man kan tycka att det tagit lång tid att komma så här långt. Men i en sådan här stor och viktig fråga tar det tid att få fram ett tillräckligt bra beslutsunderlag. Det hade vi nu, säger tillväxtnämndens ordförande och regionrådet Irén Lejegren.

Fler jobb

Enligt planerna kommer folkhögskolan i Fellingsbro  bl a att få  en ny samlingssal/aula, fler klassrum och bättre personalutrymmen. Det och lite till beräknas kosta ca 35 miljoner kronor.

För att ny- och ombyggnaden ska bli av fordras nu ett beslut i Region Örebro läns fullmäktige. Det kommer sannolikt att tas någon gång nu i juni.

Intressant i sammanhanget är att det var en helt enig tillväxtnämnd som tog investeringsbeslutet. Det innebär att alla partier i nämnden är för denna satsning. Det innebär att det är högst sannolikt att fullmäktige  tar samma beslut som dess tillväxtnämnd.

Fortsatta framgångar

När första spadtaget kommer att tas  är ännu inte klart.

-Nej, det är svårt att säga hur lång tid upphandlingen kommer att ta eftersom det är ett stort projekt. Men vår innerligaste förhoppning är att bygget kommer igång runt årskiftet 2019/20, säger Irén Lejegren.

Helt klart är att investeringen kommer att betyda mycket för  såväl Fellingsbro folkhögskola som för Fellingsbro. En större skola innebär både fler elever och fler arbetstillfällen.

-Jag vill nog säga att det här är en viktig och stor satsning för hela regionen. Folkhögskolan i Fellingsbro spelar en stor roll redan idag och har ett mycket gott rykte. Nu får de möjlighet att bygga vidare på sina framgångar.

About Arne Wikström 320 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.