Dags för första sockenstämman, välkomna!

Sockenrådets ordförande Karl Arne Löthgren i ljus skjorta vid ett möte med sockenrådet.

Nu på onsdag, den 28 februari kl 18.30, genomförs sockenstämman på folkhögskolan i Fellingsbro.

-Det blir ett viktigt avstamp för den fortsatt utvecklingen av hela vår socken, säger Karl Arne Löthgren som är ordförande i det interimistiska sockenråd som nu arbetar.

På sockenstämman kommer bl a det första ordinarie sockenrådet att väljas.

Till stämman har föreningar och organsiationer som är verksamma i Fellingsbro socken fått inbjudan, Varje förening eller organisation har möjlighet att skicka en eller två medlemmar till sockenstämman.

Kommundirektören Christer Lenke och kommunalrådet Irja Gustafsson vid ett möte med sockerådet i sockenstugan.

-Vi har skickat ut ett femtiotal inbjudningar utifrån de register vi har. Men om det är så att någon inte fått inbjudan ber vi om ursäkt för det samtidigt som vi säger att det fortfarande går bra att anmäla sig till stämman. Det går bra att göra det till Lena Kallionpää (lena@fellingsbro.se).

Utvecklande

-Jag hoppas och tror att många kommer till sockenstämman. Den är viktig för alla som vill och kan vara med om att aktivt arbeta för och med utvecklingen av hela vår socken.

-Det sockenråd som väljs vid stämman kommer ju att bli en stark och gemensam röst för hela vår socken ut mot kommunen, länsstyrelsen, vägverk o s v. Därför är det viktigt att de som väljs in i sockenrådet representerar olika delar av vår socken så att hela svår socken blir tydliggjord, synliggjord och lyssnad på, säger Karl Arne Löthgren som bl a hoppas på att det kommer att finnas representanter från flertalet bygdegårdar i det nya sockenrådet.

Fellingsbrorocken, en vacker sockenrock.

På fellingsbro.se har vi redan tidigare skrivit om tankarna bakom och meningen med sockenstämman, sockenrådet, sockenstugan och fellingsbro.se. Den artikeln ”Visst går det att utveckla Fellingsbro” finner du i länken nedan. Den ger en bakgrund till den sockenstämma som nu ska genomföras onsdagen den 28 februari kl 18.30 på Fellingsbro folkhögskola.
http://www.fellingsbro.se/2018/02/09/visst-gar-det-att-utveckla-fellingsbro-socken/

 

 

About Arne Wikström 313 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.