Visst går det att utveckla Fellingsbro socken!!

Välkomstskyltar vid Fellingsbro

Engagemang, samarbete och frivillighet är viktiga fundament i utvecklingen av Fellingsbro socken. Men det krävs också en struktur och organisation som gör det möjligt att göra Fellingsbro sockens röst hörd gentemot omvärlden.
Det är här som Sockenstämman. Sockenrådet, Sockenstugan och fellingsbro.se kommer in i bilden. De utgör de verktyg som vi kan använda för att utveckla vår socken.

Vackra dräkter i en fin socken.

Det har gjorts ett antal försök att få fart på Fellingsbro socken. De senaste hette Fokus Fellingsbro. Den ”föll” på att dess fokus kom att hamna på stationssamhället Fellingsbro, inte på hela vår socken.

– Det misstaget ska vi inte göra igen, säger Karl Arne Löthgren, Toije, som bl a är ordförande i Fellingsbro hembygds- och fornminnesförening. 

Det är mycket tack vare Hembygdsföreningen som Sockenstämman, Sockenrådet, Sockenstugan och fellingsbro.se har börjat ta form.

– Förra sommaren kallade hembygdsföreningen till ett möte om Fellingsbro och Fellingsbro sockens utveckling. Det är resultatet av det mötet vi ser nu och inom kort – den 28  februari – kommer den första Sockenstämman att äga rum.

Här följer en kort presentation  vår sockens utvecklingsverktyg:

Sockenstämman

Sockenstämman ska svara för den långsiktiga och strategiska utvecklingen av Fellingsbro socken. Meningen är att organisationer och föreningar i Fellingsbro socken ska utse en eller två medlemmar som ska närvara vid sockenstämman.

Sockenstugan, en ny mötesplats, bl a för Sockenrådet.

Genom att det är föreningarna och organisationerna som utser deltagarna vid sockenstämman är det tydligt och klart att deltagarna vid Sockenstämman redan visar ett engagemang för Fellingsbro sockens framtid och utveckling. Det engagemanget är viktigt.

En inbjudan om att delta vid sockenstämman  den 28 februari klockan 18.30 har skickats ut till föreningar och organisationer i Fellingsbro socken. Om din förening eller organisation inte fått någon inbjudan beror det på att det register som använts inte varit helt komplett. Men då går det bra att mejla till karlarne.lothgren@telia.com och meddela att du/ni kommer.

Sockenrådet

Sockenrådets uppgifter är att genomföra de beslut som sockenstämman fattar för vår sockens utveckling. Sockenrådet ska också bli den samlade, naturliga rösten för frågor som rör hela vår sockens utveckling gentemot omvärlden, t ex kommunen, länet o s v.

För olika utvecklingsprojekt kommer Sockenrådet efterhand att utse speciella arbetsgrupper så att flera olika utvecklingsprojekt kan bedrivas samtidigt. För att det ska fungera krävs att många vill vara med i arbetet med att utveckla vår socken.

Redan nu finns ett sockenråd som arbetar med utvecklingsfrågor. Detta Sockenråd är interimistiskt. Meningen är att det första ordinarie Sockenrådet ska utses på den första Sockenstämman nu den 28  februari.

För att Sockenrådet ska kunna fungera på ett bra sätt krävs att medlemmarna i det representerar hela Fellingsbro socken, t ex de olika bygdegårdarna och bygdeföreningarna.

Sockenstugan

Sockenstugan, välkommen in!

Tanken är att Sockenstugan ska bli en naturlig mötesplats för de som av olika anledningar besöker samhället Fellingsbro.

Sockenstugan har varit i bruk sedan i höstas och har bl a inrymt ett antal konstutsällningar. För öppethållandet av Sockenstugan har olika föreningar och organisationer ansvarat. På måndagar har även redaktionen för fellingbro.se redaktionsmöte i Sockenstugan.

Sockenstugan ersätter inga andra verksamheter i vår socken. Sockenstugan är ett tillskott, en ny mötesplats. Hur och på vilket sätt den ska utvecklas bestämmer Sockenstämman och Sockenrådet, d v s medlemarna i de organisationer och föreningar som redan nu är engagerade i utvecklingen av Fellingsbro socken.

fellingsbro.se

fellingsbro.se är den nya nättidningen som ska informera om vad som händer i vår socken och om alla intressanta människor och företeelser i den.

fellingsbro.se drivs som mycket annat i vår socken med hjälp av frivilligarbete och utan några vinstintressen. Dessutom drivs fellingsbro.se på rent journalistisk grund. Det innebär att tidningen är opolitisk. Det enda tidningen tar ställning för är hela vår socken och dess positiva utveckling.

Gränsen för fellingsbro.ses bevakningsområde är sockengränsen. Utanför den tar de stora ”drakarna” vid, bl a och inte minst Nerikes Allehanda (NA). fellingsbro.se är och ska förbli den lokala lokaltidningen.

fellingsbro.se är en direkt utveckling av Fellingsbroportalen som startades av Elias ben Salem. Han är nu även chefredaktör för fellingsbro.se. Har ni frågor om, synpunkter på eller tips till tidningen går det alldeles utmärkt att vända sig till Elias.

Foto: Lena Kallionpää

About Arne Wikström 229 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.