Dan Andersson i våra hjärtan

Fellingsbro Föreläsningsförening har i en eller annan form funnits sedan 1897 till gagn och glädje för fellingsbroare och andra. Några gånger per år bjuder de in till öppna föreläsningar med varierande innehåll.  I torsdags var det dags för en Dan Andersson-kväll på folkhögskolan, med fokus på ”de fattiga och annorlunda i Finnmarken”.
Vem är Dan Andersson i våra hjärtan? Förmodligen en del av den svenska folksjälen med sina tonsatta dikter med stort fokus på svårmod och starkt närvarande natur. En del dikter tonsatte Dan Andersson själv, till exempel Till min syster, men efter honom själv finns en hel värld som velat levandegöra Dan Anderssons texter.

Sång och musik

Kvällen inleddes med ett återbesök av en gammal folkskollärare från Fellingsbro – Anders Grimborger. Han berättade livfullt om hur det kom sig att han började spela gitarr en gång för länge sedan och därefter aldrig slutade. Grimborgers lärare hette Nisse Munck och denne har tonsatt en del av Dan Anderssons dikter, vilket den närvarande publiken fick en del smakprov på.

Anders Grimborger

Grimborger framförde ett tiotal Dan Andersson-dikter till ackompanjemang av eget gitarrspel och med en äldre, men behaglig röst, som väl passade till sångvalet. Fokus i sångerna låg på det som vi nog mest tänker på när det gäller Dan Andersson, nämligen kolmilandet och den eviga, tunga skogen. Svårmodet lättades upp av Grimborgers små anekdoter, som rörde såväl honom själv som Dan Andersson.

Efter musikstunden var det så dags för kvällens huvudinslag, en föreläsning om Dan Andersson, eller snarare om människorna runt omkring honom. Scenen intogs av Nils Holmdahl, som också för några år sedan gav ut boken Dan Andersson – Myt och sanning.

Livslångt intresse

Varifrån kom hans stora intresse för Dan Andersson? På tydlig göteborgska berättar Holmdahl inledningsvis om hur igenkännande det var när han under gymnasietiden mötte Dan Anderssons texter; detta efter att han själv vuxit upp i nära kontakt med hamnsjåare och svåra livsvillkor, något som han tyckte sig se i Dan Anderssons texter.

Holmdahl blev så nyfiken att han bestämde sig för att åka upp till Finnmarken och besöka Dan Anderssons hemtrakter. Och på den vägen är det. Det tog bara ett par år innan Holmdahl och hans fru köpte finnmarksgården Rikkenstorp och det i sin tur är nu omkring 50 år sedan.

Nils Holmdahl.

Det är imponerande och väldigt fascinerande hur man kan bli fast i ett intresse och skapa sig ett helt liv utifrån det. Och det är dessutom till glädje för alla som överhuvudtaget har det minsta intresse av Dan Andersson. Holmdahls berättande rörde sig en hel del kring Dan Anderssons ursprungsfamilj, men en stor del av tiden gavs åt det som Holmdahl själv kallar marginalmänniskorna. De udda, annorlunda – och ofta utarmade – individer som befolkade Finnmarken och som det vimlar av i Dan Anderssons dikter, ibland under sina riktiga namn på platser med riktiga finska namn, ibland som skuggor av sig själva i villande skog.

Det närmare 50-tal personer som var närvarande vid föreläsningen fick nog till viss del sin bild av Dan Andersson förändrad. Naturligtvis finns längtan och svårmod kvar, men bilden av Dan Andersson och hans alltför korta liv är bra mycket mer komplex och mångbottnad än vad som vanligtvis framgår.

Boken

Till glädje för boknördarna, Dan Andersson-passionisterna och biografiläsarna kunde boken Dan Andersson myt och sanning, köpas på plats till ett något billigare pris än den tillhandahålls på Globe Bokhandel i Ludvika.

Som en extra touch har Nils Holmdahl tillsammans med Göran Greider skrivit Dan Anderssons Stockholm En stadsvandring, utgiven på Ordfront förlag. Även denna bok fanns att köpa på plats.