Årsmöte PRO

Under onsdagen (20 mars) hade ett 50-tal medlemmar i PRO Fellingsbro hörsammat kallelsen till årsmöte och påsksupé som genomfördes i Ekbackens samlingssal.

Ordförande Stefan Pettersson hälsade alla välkomna och presenterade dagordningen. Parentation med en tyst minut hölls över de medlemmar som under året lämnat.

Efter att mötesordförande och sekreterare valts vidtogs sedvanliga årsmötesförhandlingar där verksamhetsberättelsen för 2023 lästes upp och en ekonomisk rapport lämnades av kassören. Revisorerna gav styrelsen ansvarsfrihet.

Efter detta blev det en paus i årsmötet och Köksgruppen fick fullt arbete med att servera allt det som ska ingå i en påsksupé. Supén avslutades med kaffe och kaka samt lottdragning på de lotter som alla fått vid ankomsten. Vinsten bestod av fyllda påskägg.

Hans Jakobsson, som är reseansvarig, lämnade information om den planerade resan på Göta kanal som är tänkt att ske den 2 juli och deltagarna uppmanades att anmäla sig så snart som möjligt.

Efter detta vidtog årsmötet med val av ny styrelse, som kunde väljas efter ett gediget arbete från valberedningen. De avgående ledamöterna avtackades med varsin röd ros och PRO-lott. Mötet avslutades sedan och ordföranden tackade alla som deltagit.

Från vänster: Siv Folkesson, Irene Jakobsson, Göthe Pettersson, Gunnar Lindström, Hans Jakobsson