Omsorg om alla?

Nedanstående text skickades in till Nerikes Allehanda och LindeNytt i fredags (den 15:e), som ett inlägg utifrån hur bygden behandlas av Region Örebro när det gäller vård och omsorg.

Pressmeddelande
I ett pressmeddelande den 4 mars går Region Örebro ut med den positiva nyheten att Freja vårdcentrals mottagning i Fellingsbro kommer att bli kvar. Inledningen är formulerad på ett sådant sätt att man lätt frestas att tro att det är något positivt för Fellingsbro som skett.

Så är det ju inte. I samma pressmeddelande framgår att såväl fysioterapi, BVC som MVC kommer att flyttas till Lindesberg. Och i Fellingsbro ska mottagningen lokaliseras till folkhögskolan i ena änden av byn. Inte heller det något som klingar positivt i öronen på invånarna. Hur personalbehovet ska tillgodoses och hur öppettiderna kommer att vara finns det ingen information om i pressmeddelandet. Däremot går det rykten på byn att mottagningen i Fellingsbro ska vara öppen en dag i veckan och bemannas av en sjuksköterska eller undersköterska. Det återstår att se.

Barnperspektivet
I ett debattinlägg i NA ifrågasatte Barbro Åbyhammar beslutet, främst utifrån ett barnperspektiv. Med all rätt, då det är uppenbart att man inte sett till barnens bästa i beslutet. Verksamhetschefen Vidfelt återkom med ett svar, där hon påpekar att familjer aldrig ska tveka att ta kontakt med BVC vid behov, utan att ens beröra det som Åbyhammar noterade, att det kommer att bli både svårt och ohanterligt som förälder att göra just det, främst praktiskt. Har en förälder sedan inte heller möjlighet att fara med bil blir problemen och tidsåtgången än besvärligare med tanke på hur kollektivtrafiken är utformad. Det känns som en samhällsekonomisk idioti att yrkesverksamma (kanske till och med inom skola, vård och omsorg, där behoven är stora) ska behöva ta ledigt halva dagar för att kunna besöka BVC eller MVC.

Försvar av beslut från Vidfelt
Vidfelt tycker att rätt beslut fattats utifrån att det bor allt färre barn i Fellingsbrotrakten och att andelen äldre ökar i förhållande till de yngre. Kan det ha någonting att göra med att bygden inte lockar de yngre eftersom det inte ens finns elementär, grundläggande service i Fellingsbro. Just sådana beslut som nu har fattats är det som utarmar bygden. Alla vill att hela kommunen/regionen ska leva, men med de beslut som fattats förtvinar bygden en liten bit till. Såväl nationellt som regionalt arbetar regionerna med att utveckla det som kallas nära vård; man ska alltså flytta vården, hälsan och omsorgen närmare invånarna. Det handlar enligt Region Örebro om tillgänglighet, kontinuitet, samordning och proaktivitet. Varför fattas då beslut som direkt förhindrar en sådan utveckling?

Svårigheter för äldre och dåligt tänk
Utöver barnperspektivet, så har det ju inte heller blivit bättre för de äldre. Fellingsbro folkhögskola ligger vid infarten till Fellingsbro; merparten av alla som bor inom Fellingsbro bor långt därifrån. Innan – när det fanns en vårdcentral – hade alla ungefär lika långt till vården inom byn.

Vi har svårt att se hur en äldre person, som kanske går med hjälp av käpp eller rollator, ska ta sig från ena änden av orten till den andra. Lägg därtill att vägen har smala och dåligt underhållna trottoarer med mängder av in- och utfarter, en intensiv tung trafik, en järnvägsövergång med bommar som ibland fastnar i nedfällt läge samt just det eventuella avståndet – lägg till detta i ekvationen och det syns tydligt att det är en uppenbar försämring. Även för de äldre. Naturligtvis, färdtjänst och sjukresor i all ära, men hur samhällsekonomiskt och miljömässigt försvarbart är det? Jo, individen kanske inte har något annat val med tanke på alternativen, men är det inte så att vi alla måste dra vårt strå till stacken för att försöka rädda vår livsmiljö – att då öka utsläpp genom fler och längre resor, ja, det känns inte heller särskilt samhällsekonomiskt försvarbart.

Det gladlynta pressmeddelandet från Region Örebro skorrar onekligen djupt falskt när besluten som fattats (visserligen utifrån ekonomiska trångmål, men ändå) utarmar bygden och faktiskt kommer att ge allt sämre skatteunderlag och allt mindre levande landsbygd därför att man genom besluten skrämmer bort yngre och yrkesverksamma.

Sockenföreningen genom Sockenrådet