Nyheter

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer. Samtidigt som smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige med en viss påverkan på hälso- och sjukvården som följd, gör vaccinationerna att situationen är väsentligt bättre i dag jämfört med den här tiden förra året. Eftersom alltför många fortfarande saknar skydd mot covid-19 genom vaccination kompletterar Folkhälsomyndigheten tidigare åtgärder med rekommendationer till allmänheten, till arbetsgivare, till kollektivtrafik och Läs mer
Nyheter

Lägesbild corona: Ökad smittspridning i Örebro län – håll avstånd och undvik trängsel

Smittspridningen fortsätter att öka i Örebro län. Smittskyddsläkaren understryker vikten av att nu hålla avstånd och undvika situationer med trängsel. I Örebro län fortsätter antalet fall av covid-19 att öka och bland länets 18-34-åringar är det fortfarande bara tre av fyra som tagit två doser vaccin, och var femte person har inte vaccinerat sig alls. Folkhälsomyndigheten presenterade förra veckan förslag till nya åtgärder vid ökad smittspridning och Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare välkomnar beslutet. – Vi ser behovet av ökade smittskyddsåtgärder. Det är nödvändigt att nu återigen under en period minska antalet kontakter mellan människor så att utvecklingen kan vända och fler Läs mer
Nyheter

Digitalt offentligt sammanträde i direktionen för Samhällsbyggnads­förbundet Bergslagen 10 december

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet sammanträder. Fredagen den 10 december klockan 9.00 är allmänheten välkomna att ta del av Samhällsbyggnadsförbundets sammanträde, när direktionen beslutar om budget för 2022. Sammanträdet sänds digitalt. Anmälan På grund av Covid-19 så sänds sammanträdet endast digitalt via Microsoft Teams. Anmäl dig via e-post till: marie.bergsten@sbbergslagen.se Kallelse och handlingar Kallelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens sammanträde 2021-12-10 Pdf, 29.1 kB. Budget 2022 Pdf, 1.8 MB. Om Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är bland annat ett tekniskt kommunalförbund som arbetar inom områdena gata/trafik, park/skog/naturvård, idrott, lokalvård, vatten och avlopp samt återvinning. Förbundet är ett samarbete mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Läs mer
Nyheter

Den 6 december kl. 17.00 sammanträder kommunfullmäktige i Lindeskolans aula.

Här har du ett ypperligt tillfälle att påverka kommunen. Trevligt och mest givande är att åka till själva mötet. Om det inte är möjligt är ett bra alternativ websändningen. Tid, plats och dagordning Smmanträdet genomförs den 6 december kl. 17.00 i Lindeskolans aula, Lindesberg. Dagordning hittar du på kommunens digitala anslagstavla. Allmänhetens frågestund Under Allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunledningen. Allmänhetens frågestund startar ca kl.18.15 eller som sista punkt i dagordningen om sammanträdet slutar innan kl.18.15. Skicka gärna in dina frågor i förväg till kommun@lindesberg.se. Webbsändning Sändningen startar cirka kl. 17.00.Följ webbsändningen via Youtube
Nyheter

Återvinningen asfalterad tack vare medborgarförslag

Härligt med att allt fler kommer med bidrag till fellingsbro.se. Många funderingar och tankar har här möjlighetatt komma till tals. Mats Byrén har en bra artikel om återvinningsstationen. Arbetet med att asfaltera och inhägna återvinningsstationen på Norra Bangatan är nu klart. En mycket efterlängtad åtgärd som kommit till tack vare ett så kallat Medborgarförslag som pensionärsföreningarna PRO och SPF gemensamt lämnade in till kommunen förra året. Efter att förslaget manglats i kommunens olika instanser togs beslutet på Kommunstyrelsens möte den 4 maj i år. Och nu är det alltså snart invigning av den uppfräschade återvinningsstationen. Tack till kommunen för det Läs mer
Nyheter

Nu kan riskgrupper från 18 år erbjudas dos 3 samt personer födda 1961 eller tidigare

Nu tar Region Örebro län nästa steg när det gäller påfyllnadsdos mot covid-19. Från och med idag 3 december kan nästa grupp i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning erbjudas dos 3. Nu öppnas bokningen för personer från 18 år och uppåt, tillhörande riskgrupper. Dessutom välkomnas personer födda 1961 eller tidigare att boka tid för dos 3. Att nu nästa grupp i vaccinationsprogrammet kan släppas på hänger samman med att regionen har skalat upp kapaciteten när det gäller vaccination. Inför kommande vecka kommer det att finnas drygt 15 000 bokningsbara tider totalt jämfört med innevarande vecka då 13 000 bokningsbara tider funnits tillgängliga för Läs mer
Nyheter

Framgångsrik Rotaryinsamling till Saldus Lettland

Nyckelpersonen Anders Svensson från Lindesbergs Rotaryklubb ger följande fylliga sammanfattning. Under oktober beslöt ett antal Rotaryklubbar att starta en insamling för att hjälpa behövande i Lettland. Klubbarna som arbetat ihop i flera projekt tidigare för Lettland, ingår i en grupp som kallar sig R10, Rotary 10 klubbar. Tillsammans med många andra Rotaryklubbar har R10-klubbarna tidigare kunnat skänka utrustning för äldreboenden och skolor. I våras avlutades ett fyraårigt projekt där sjukhuset i Jekabpils fått modern utrustning till avdelningen för förtidigt födda barn. Tack vare dennya utrustningen kan man nu rädda livet på flera förtidigt födda barn varje år. Den här gången Läs mer