Den 6 december kl. 17.00 sammanträder kommunfullmäktige i Lindeskolans aula.

Här har du ett ypperligt tillfälle att påverka kommunen. Trevligt och mest givande är att åka till själva mötet. Om det inte är möjligt är ett bra alternativ websändningen.

Tid, plats och dagordning

Smmanträdet genomförs den 6 december kl. 17.00 i Lindeskolans aula, Lindesberg.

Dagordning hittar du på kommunens digitala anslagstavla.

Allmänhetens frågestund

Under Allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunledningen.

Allmänhetens frågestund startar ca kl.18.15 eller som sista punkt i dagordningen om sammanträdet slutar innan kl.18.15. Skicka gärna in dina frågor i förväg till kommun@lindesberg.se.

Webbsändning

Sändningen startar cirka kl. 17.00.
Följ webbsändningen via Youtube

About Elias ben Salem 1495 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.