Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget

Från nyår utvidgas RUT-avdraget med fyra nya tjänster. Det sammanlagda taket för RUT- och ROT höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr, vilket innebär att utöver ROT-avdrag för större byggnadsarbeten finns utrymme även för RUT-tjänster även när man slagit i taket för ROT-avdrag.

Tvätteritjänst vid tvättinrättning 
RUT-avdrag för vattentvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättningar. 

Möbleringstjänst
Kostnader för att få hjälp med att möblera och flytta bohag och annat lösöre som hör till hushållet omfattas av RUT-avdraget. Även kostnaden för hjälp med att montera och demontera möbler ska ingå. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Inredning och så kallad homestyling inte omfattas inte av RUT-avdraget.

Transporttjänster
RUT-avdraget ska utökas med två separata transporttjänster. Den ena transporttjänsten omfattar transport eller bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kommer att återanvändas. Det kan exempelvis vara transporter till andrahandsbutiker, loppmarknader, auktioner och liknande. Den andra transporttjänsten är transport av bohag och annat lösöre mellan bostaden och utrymmen där bohaget ska magasineras

Trygghetstjänster 
Tillsyn av bostaden. Det är en tjänst som ska användas när man t ex är bortrest eller lämnar fritidshuset för säsongen och det finns ett behov av att någon ser till bostaden. Tillsynen ska vara av enklare slag. Det kan exempelvis handla om att ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter och se efter om något har inträffat i bostaden eller behöver tas om hand vid exempelvis ett strömavbrott. Tillsynstjänsten ska gälla för såväl permanentbostad som fritidsbostad. Vilken anledningen är eller längden på frånvaron ska inte påverka rätten till avdrag.

Så funkar det
Själva ansökan om RUT-avdrag görs inte av dig utan av det företag som utför tjänsten. Det är alltid bara själva arbetskostnaden som är avdragsgill. Andra kostnader som till exempel hyra av flyttbil, framkörningskostnader eller inköp av material omfattas inte.
Det är viktigt att hålla koll på att du verkligen har rätt till RUT-avdrag. Skulle företaget du anlitat nekas ersättning av Skatteverket kommer de i stället att ta betalt av dig för att täcka kostnaden.

Dessa krav måste vara uppfyllda för att du ska får RUT-avdrag:
• Du ska ha fyllt 18 år.
• Du ska vara bosatt i Sverige eller skatta för minst 90 procent av din inkomst i Sverige.
• Du måste betala tillräckligt mycket skatt för att avdraget ska kunna dras från inkomsten.
• Maxbeloppet 75 000 kronor i avdrag per år får inte ha överskridits.
• Du ska ha betalt fakturan för tjänsten före årsskiftet för att avdraget ska komma med i deklarationen året efter.

About Elias ben Salem 1022 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.