Märtha Gahns donationer från Kåfalla visades på Lindesbergs museum 2005

Ett medborgarförslag har lämnats in om att Lindesbergs kommun bör ordna gravplats och uppföra en staty i Fellingsbro över Märtha Gahn – en av Sveriges största textilkonstnärer. Det fick Sten B Norén att minnas en utställningen om Märtha Gahn och med hennes donerade föremål från Kåfalla på dåvarande Lindesbergs museum (Tellandska gården) som öppnades 27 november 2005.

Hela artikeln finner du på följande länk Lindekultur

LindeKultur
LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.
De följer kulturlivet i Lindesberg.
 lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com).
www.lindekultur.se
info@lindekultur.se
www.facebook.com/lindekultur

Museimagasin
Museiintendent/kultursekreterare Helen Sannerstedt, säger:

– Vi har en fin förteckning över föremålen från Märtha Gahn och Kåfalla. De finns förvarade i våra museimagasin.

Urval av hennes föremål var med i utställningen 100 gravar (i våras) samt Önskeutställningen (i somras) i Kulturarvshörnan.

Vi kommer visa mer av dessa fina föremål efter hand.

Vi har dessutom med Märtha Gahn i den digitala guiden 100 gravar i appen Kultur Lindesberg. Hon ligger begravd i Gahns familjegrav på Fellingsbro kyrkogård.

På utställningen på dåvarande Lindesbergs museum (Tellanska gården) visades bland annat möbler, textilier och andra föremål från Kåfalla som Märtha Gahn donerat till museet.
About Elias ben Salem 1022 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.