Lägesrapport från kyrkogårdarna

Veckan före midsommar blev sommarblommorna planterade på kyrkogårdarna, och i år har de flesta planteringar klarat sig från angrepp av rådjur. Det är vi glada för.
Näsby kyrkas tak är nu färdigt med ny kopparplåt och ett nytt kors på koret är monterat. Det som återstår är byte av kopparplåten på tornet under spiran. Korset är tillverkat av Hans Kvarnström och övriga takarbeten på kyrkan utförs av Petri Hämäläinen och Henrik Johansson, alla anställda av Lillåns Bleck och Plåt.
Även i Fellingsbro har det utförts takarbeten. På Kastalen blev arbetet klart i mitten på juli och ställningen monterades bort. I Fellingsbro är arbetet utförts av Tommys Bygg och Plåt.
Under sommaren har vi återupptagit provtryckning av gravstenar. De stenar som då inte klarar trycktestet kommer att läggas ner med texten uppåt och gravrättsinnehavaren kontaktas för att kunna avhjälpa bristen.


Hans Larsson, kyrkogårdsföreståndare

Läs Näsby Fellingsbro församlingars senaste församlingsbladet här!

About Elias ben Salem 941 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.