Mandalalunden – den första buddhistiska askgravlunden i Sverige

Mandalalunden är den första askgravlunden i Sverige i anslutning till ett buddhistiskt centrum.

Solbo buddhistiska kurs- och retreatgård ligger norr om Fellingsbro. På deras hemsida finns en flik för Mandalalunden.

Det är den första buddhistiska askgravlunden

Alla, oavsett livsåskådning, kan få sin aska utströdd på platsen. Framför skogsdungen är en mandalastupa under uppbyggnad.

Vid stupan hålls ceremonier och minnesstunder i samband med begravningar. 

Du är välkommen att meditera vid mandalastupan för att minnas de avlidna.

Vad är en mandala?

En buddhistisk mandala symboliserar det upplysta tillståndets alla inre och yttre aspekter. Det finns olika typer av mandala, men de är alltid utformade efter anvisningar nedtecknade i buddhistiska urkunder.

Vad är en askgravlund?

En askgravlund är en plats där man gräver ned eller sprider den avlidnes aska. Askgravlunden är en personligare variant av en minneslund.

Skillnaden mellan de båda är att minneslunden är fullständigt anonym, medan askgravlunden medger att de närstående kan närvara vid askspridningen, och om så önskas hålla en avskeds- eller minnesstund.

Vid Mandalalunden ska vi enbart strö ut aska, ej gräva ner. Om man önskar, kan en namnbricka sättas upp inuti mandalastupan.

About Elias ben Salem 941 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.