Se vår vackra socken genom Gunnels kamera: Fellingsbros gamla gästgiveri

Från 1800-talet.
Foto: Gunnel Godulf
Foto: Gunnel Godulf

Den gamla landsvägen som leder förbi gästgiveriet finns ännu bevarad en bit. Här har många passerat och övernattat. Då var här liv och rörelse. Från 1632 finns en skrivelse från förmyndarregeringen till landshövdingen i Örebro län om att anordna en krog eller gästgiveri vid skattegården Ekie eftersom den ligger bra till för de vägfarande. Så här har funnits många olika byggnader under tidernas gång.

Fellingsbro härad hade fram till 1898 tingsställe i Fellingsbro. Tingshuset, som uppfördes omkring 1817, låg intill gästgiveriet. 1913 revs huset med gästgiveriet och byggdes upp på annan plats och då flyttade gästgiveriet in i det forna tingshuset.

I romanen Det går an av Carl Jonas Love Almqvist från 1839 kan vi läsa följande: ”I rappet kom man till Fellingsbro. Se, vilka stora, vackra, rödbruna hus! var Saras första ord efter den långa tystnaden. Hon menade förmodligen de tvenne Fellingsbrobyggningarna, som vänder gavlarna åt landsvägen, står så symmetriskt med den rymliga, fyrkantiga, rena gården mellan sig och trädgården i fonden, samt skyddas för bönder och lass genom sitt staket utmed vägen.”

Tiderna förändras. Det tidigare så viktiga järnet från Bergslagens hyttor skulle inte denna vägen förbi för att exporteras. Järnvägen började byggas och resandet tog andra vägar.

De senaste åren verkar ingen ha brytt sig så mycket om detta huset eller omgivningen. En söndervittrad presenning har funnits över taket, tegelpannor har plockats ned och staplats i en hög. Verksamhetsplaner kanske har funnits tidigare, men nu är det väl tyvärr inte så mycket som kan göras för att bevara denna en gång ståtliga byggnad. En tidningssida från 1926 gömmer sig bakom en tapetflaga så någon gång efter detta har det tapetserats vid trappan. Längre in än så tordes jag inte gå in i byggnaden. Murstockarna verkar ännu i bra skick och är förmodligen det som gör att huset ännu står upprätt.

Från 1700-talet.

About Elias ben Salem 936 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.