Vi ställer om i corona-tider!

Näsby Fellingsbro församlingar skriver i senaste församlingsbladet:

Vi måste alla hjälpas åt att förhindra den snabba smittspridningen av Coronaviruset och skydda utsatta grupper i samhället. Näsby Fellingsbro pastorat följer noga utvecklingen av coronavirusets spridning och bevakar fortlöpande de rekommendationer som ges från myndigheter och från Västerås stift.

Sommarens program ser inte ut som det brukar. Några aktiviteter är helt inställda pga att inte ens förberedelserna har kunnat göras medan andra samlingar kan komma att snabbt planeras in, om läget skulle förbättras. I så fall annonserar vi om det via hemsida och affischering.

Vi firar gudstjänster och arrangerar Musik i sommarkväll utifrån regeringens beslut om endast 50 deltagare samtidigt, inklusive personal. Vi håller avstånden.

Vi döper, viger och begraver utifrån samma beslut. För trygghetens skull finns alternativ: t.ex. ceremoni utomhus och livestreaming. Vi firar inte nattvard.

Någon att prata med
Behöver du hjälp med något?
Tillhör du en riskgrupp för corona och känner dig isolerad?
Är du bekymrad över det som händer, vad som ska hända?
Känner du dig rädd eller orolig och behöver få dela det med någon?

Ring och prata med oss!
Sam Pettersson, diakoniarbetare
0581-378 59
Carina Särnqvist, komminister
0581-378 56
Kristin Kalmelid, kyrkoherde
0581-378 55

Du kan också ringa jourhavande präst mellan kl 21.00 och 06.00.
Ring 112, fråga efter jourhavande präst.
Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning.
Palveleva Puhelin, finskspråkig telefonjour.
020-26 25 00 joka ilta klo 21-24

Välkomna att besöka kyrkorummen i lugn och ro!
Näsby kyrka är nästan alltid öppen kl 8.00-15.00 på vardagar. Fellingsbro kyrka är öppen alla dagar kl 8.00-19.00 t.o.m. 31/8.

About Elias ben Salem 843 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.