Byte av vatten- och spillvattenledningar i södra Fellingsbro

Arbetet med att byta ut vattenledningar och spillvattenledningar har påbörjats och beräknas pågå tre veckor.

Byte av vatten- och spillvattenledningar i södra Fellingsbro påbörjat.

Både vatten- och spillvattenledningar kommer att bytas ut.

Arbetet beräknas pågå i ca: 3 veckor. Under arbetets gång kommer vattenförsörjningen att stängas av kortare perioder, dessa tillfällen kommer att informeras separat.

Berörda sträckor markerade med rött.

About Elias ben Salem 813 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.