Robert Kayongo får Fellingsbro Rotaryklubbs RYLA stipendium

På bilden ser ni President Anders Ahrel överlämna gåvobeviset i form av en check till stipendiaten. Foto: Alida Malm

RYLA (Rotary Youth Leadership Award) är Rotarys ledarskapsutbildning för ungdomar i åldern 18-30 år. Utbildningen syftar till att ge deltagarna ökad insikt och förståelse kring vad ett aktivt ledarskap innebär för framtidens ledare. Seminariet syftar också till att öka deltagarnas självkännedom och utveckla de egna kompetenserna hos varje person.

Tidigare RYLA-stipendiater i Fellingsbro Rotaryklubb har varit Matilda Rickardsson och Lovisa Ahlgren (2016), Johanna Ekblad (2018) och Mark Bannon (2019).

About Elias ben Salem 861 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.