Överklagat beslut att lägga ner Folktandvården

Folktandvården Fellingsbro

På senaste styrelsemötet i Sockenrådet beslutades det att överklaga beslutet att lägga ner Folktandvården i Fellingsbro. Här följer brevet som skickats till Förvaltningsrätten i Karlstad och Region Örebros kansli för information.

Överklagan av tandvårdsnämndens beslut om nedläggning av tandvårdskliniken i Fellingsbro

Föreningen Fellingsbro Socken, som representerar flertalet föreningar och organisationer i före detta Fellingsbro Kommun överklagar härmed beslutet att stänga tandvårdskliniken i Fellingsbro.

Nämndens beslut är grundat på en utredning som innehåller alltför många felaktigheter.

Utredningen har karaktären av en partsinlaga för nedläggning.

I utredningen framhålls att kliniken hölls öppen 1,5 dagar i veckan och bemannades med personal från Frövi. En del av den personalen var bosatt i Fellingsbro och tvingades alltså pendla. Flera Fellingsbrobor har vittnat om svårigheter att få tid på de 1,5 dagarna och har därför sökt sig till tandvård i Arboga. Staden erbjuder ju dessutom andra och fler affärsmöjligheter än Frövi gör.

Man säger att kapaciteten är god i Frövi och att man utan besvär kan inbegripa Fellingsbro. Det märkliga är att det är svårt att få tid för den årliga kontrollen inom ett år utan ibland kan få vänta upp till två år. Det tyder på att kapaciteten inte räcker till. I tätorten Fellingsbro bor enligt utredningen 1436 personer, men i församlingen, det vill säga närområdet till samhället, som är klinikens upptagningsområde, bor det enligt SCB 3541 personer. Motsvarande siffra för Frövi är 3119. Orterna är alltså likvärdiga storleksmässigt. Ekbackens skola i Fellingsbro har enbart låg- och mellanstadieelever. Tandklinikbesök för dessa elever innebär i de flesta fall att någon anhörig får följa eleven till kliniken om den ligger i Frövi. Olägenheter med ledighet från arbete, reseplanering och kostnader bör även beaktas i sammanhanget.

Äldre personer och handikappade har redan upplevt besvär med Fröviklinikens placering en trappa upp, visserligen med en nyrenoverad hiss, men med ett litet väntrum i anslutning till reception och kassa. Parkeringsmöjligheterna om man kommer med egen bil är klart mycket sämre i Frövi än i Fellingsbro. Avståndet till respektive resecentrum för bussar är likvärdigt.

Stängningen 2017 motiverades av arbetsmiljöskäl. Enligt personal, som var med vid tillfället, berodde det mögel som förekom på eftersatt rengöring av desinficeringslokalen, men varken
personal eller patienter led av detta. Otäta kanalisationer från källaren gav en och annan mus tillträde till lokalerna, men hade lätt kunnat åtgärdas och kan det fortfarande.

Tandvårdsklinikens lokaler i Fellingsbro skulle renoveras enligt planering i september 2017. Frågan har vilat i väntan på beslut och anbudsförfarandet har aldrig igångsatts. Vi frågar oss varför?

Fellingsbrokliniken ligger i Regionens lokaler. Vilken alternativ användning finns för dessa? Kapitalförstöring eller uthyrning? Det är våra skattepengar man rör sig med! Region Örebro har en uttalad policy för en hållbar ekologisk utveckling. Vi finner det av den anledningen motiverat att båda klinikerna hålls öppna två respektive tre dagar i veckan och att tandvårdspersonal, förhoppningsvis gemensamt, reser emellan i stället för att patienter gör det. Den behandlingstid som förloras genom resandet är i detta sammanhang försumbar.

Karl-Arne Löthgren                                               Torsten Ericsson
Ordförande                                                              Sk arbetsgruppen för Äldre- och Sjukvård

About Elias ben Salem 813 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.