Stor oro och ovisshet om Folktandvården i Fellingsbro

Fulsatt sal

Framtiden för folktandvårdsmottagningeni Fellingsbro är fortfarande mycket oviss. De viktigaste anledningarna till det är att patientunderlaget är för litet och att det är svårt att rekrytera tandläkare till mottagningen. Det troligaste scenariot är att tandvården flyttas till Frövi. Förslag om hur det blir kommer i höst.

Det här framkom vid det möte som Folktandvårdsnämnden i Region Örebro län höll på Fellingsbro Folkhögskola nu i måndags (den 6 maj).

Maria Comstedt (Centerpartiet), ordförande i Folktandvårdsnämnden,  Anna Nordqvist,  (Moderaterna), 2:e vice och  ordförande, Kristine Andersson (Socialdemokraterna), vice ordförande  och Conny Harrysson (KD).

 

Folktandvårdsnämnden har försökt att sätta sig in i vad  som har hänt med tandvårdskliniken i Fellingsbro, bl a varför den inte hade renoverats som planerats. För att få mer kunskap gav de folktandvården i uppdrag att utreda detta.

Ola Fernberg

Svårt att rekrytera tandläkare

Tillförordnad tandvårdsdirektör Ola Fernberg  berättade att det är mycket svårt att rekrytera tandläkare då det råder mycket stor brist på dem. Idag kräver framför allt de unga nya tandläkarna att de gärna vill ha tillgång till en erfaren tandläkare att arbeta tillsammans med.

 

Klicka på bilden för att få större bild

När det gällde Fellingsbro nämnde han också att man räknar att man behöver en kundstock på cirka 3.000 patienter för att kunna sysselsätta 1,5 till 2 tandläkare. I Fellingsbro finns det knappt 1.500 invånare. Lokalerna i Fellingsbro stängdes dessutom av arbetshygieniska orsaker.

Förslag i höst

Ola Fernberg  nämnde att i Frövi  finns det bra lokaler med nyrenoverad hiss och lätt att parkera.

På frågestunden senare blev detta ifrågasatt. Man kan komma in i hissen men inte in på folktandvården med rullstol. Dessutom är det snarare svårt än lätt  att parkera vid tandvårdsmottagningen i Frövi.

Under diskussionen ifrågasattes även uppgifterna om patientunderlaget. Det är inte rimligt att bara räkna in dem som bor i själva stationssamhället. Socknen är betydligt större än så!

Det hela avslutades med att Maria Comstedt sade:

Klicka på bilden för att få större bild

– Vi har lyssnat på er och kommer att ta in det i vår utvärdering och kommer med förslag i början av hösten. Du har möjligheter att lämna synpunkter fram till 20 maj. Det är det bara att kontakta vår nämndsekreterare Marita Jansson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Elias ben Salem 359 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.