21 maj, 2019

Så här ska arbetet på Freja Vårdcentral utvecklas

Elisabeth Liljekvist,, Ulrica Vidfelt,, Ann-Sofie Karlsson och Maria Andréasson.

Till Rotarys  möte i Fellingsbro i veckan kom Elisabeth Liljekvist, områdeschef närsjukvård norr, Ulrica Vidfelt, verksamhetschef Freja vårdcentral, Ann-Sofie Karlsson enhetschef för Freja vårdcentral och Maria Andréasson områdeskommunikatör, för att informera om framtidsplanerna för Freja vårdcentral.

Nu på onsdag den 15 maj blir det ett informationsmöte om Freja Vårdcentral på Folkhögskolan i Fellingsbro.

Elisabeth Liljekvist säger:

– 2014 togs politiskt beslut om att slå samman Frövi och Fellingsbro vårdcentraler till Freja vårdcentral. Nu är det dags att ta nästa steg för en hållbar framtid när det gäller primärvården till kommuninvånarna i Frövi och Fellingsbro.

Bakgrunden till organisationsförändringen 2014 var svårigheter att bemanna enheterna som två separata vårdcentraler i kombination med en tuff ekonomisk situation.

Rotarmedlemmarna med gäster lyssnade uppmärksamt.

För att säkra möjligheten till god bemanning och därigenom god vård även framöver behöver nu samverkan mellan enheterna ytterligare stärkas då det fortsatt är en svår bemanningssituation på orterna.

Vi gör detta för att säkra den framtida kompetensförsörjningen och för att kunna bibehålla god kvalitet i verksamheten vid Freja vårdcentral.

Den nu beslutade förstärkta samverkan mellan enheterna i Frövi och Fellingsbro innebär att en del av det utbud som idag finns på båda orterna framöver kommer att finnas på en av platserna.

Till Frövi koncentreras t ex mottagning av akuta besvär samt provtagning, medan barnavård- och mödravårdscentral kommer att finnas i Fellingsbro. Likaså koncentreras möjligheten till egenträning för fysioterapipatienter (sjukgymnastik) till Fellingsbro.

”Skillnaden är således att det blir mer koncentration på det akuta i Frövi, medan fokus för enheten i Fellingsbro handlar om planerade patientbesök”, förklarar verksamhetschef Ulrica Vidfelt.

Redan en bit på väg

Vårdcentralen i Fellingsbro i vårskrud.

Att verksamheten nu fördelas som den gör hänger dels med att hänsyn tagits till de lokalmässiga förutsättningarna på respektive vårdcentralsenhet, dels med orternas storlek.

En del av denna utökade samverkan Frejas enheter emellan är redan igång. Exempelvis finns drop in-mottagningen för akuta besvär i Frövi och kommer alltså så att förbli. I övriga delar handlar det om ett förändrat arbetssätt i och med att man går in i sommarsamordning från och med vecka 24.

Läkare på båda orterna.

Verksamheten framhåller dock att det även framöver kommer att finnas alla professioner på båda orterna, och det gäller även läkare. Skillnaden mot i dag är att det enbart kommer att handla om planerade besök till läkare i Fellingsbro.

Genom denna förändring är målsättningen att det ska bli bättre kontinuitet för patienterna i och med att man inte kommer vara lika beroende av hyrläkare framöver.

”I dagsläget behövs minst 1,5 läkare på plats per geografisk punkt för att vi ska kunna få till oss utbildningsläkare. I och med förändringen som nu görs möjliggör vi att kunna ta emot läkare under utbildning” säger Elisabeth Liljekvist.

Det borgar även för bättre rekryteringsmöjligheter med minskat behov av hyrläkare.

Det är viktigt att så många som möjligt går på informationsmötet om vårdcentralen.

Tisdagen den 14 maj 17:30 i Frövi på Folkets hus .
Onsdagen den 15 maj 17:30 på Folkhögskolan.

Här ges möjligheten att själv träffa ansvariga och ställa frågor till dem. 

About Elias ben Salem 359 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.