Ishallen i Fellingsbro är nedläggningshotad!

Ishallen Fellingsbro

I Samhällsbyggnadförbundet Bergslagens förslag till besparingar för 2019 ingår förslaget om en nedläggning av Ishallen i Fellingsbro. I förbundets underlag för en nedläggning framgår bl a att man över huvud taget inte känner till att Knytgubbarna bedriver sin mycket viktiga verksamhet i Ishallen.

Nu är det dags för Sockenrådet i Fellingsbro att ta tag i frågan om Ishallens framtid!

Så här står det om besparingsförslaget i Samhällsbyggnadsförbundets skrivelse:

”Fellingsbro ishall har under säsongen 2017 18 haft två ungdomslag som varit aktiva och deltagit i seriespel i föreningen FFIK. Totalt har det varit 114 sammankomster (träningar och matcher) under säsongen och i snitt har det varit 7,8 personer per sammankomst enligt statistik utifrån Lok-stödet som kommunen delar ut. Förbundet föreslår att ishallen läggs ner för att spara ungefär 900 tkr per år.

Totalt är det 0,72 tjänst som är schemalagd i ishallen vintertid som är fördelad på 3 personer under vecka 3610. Övrig tid sköter de personerna snöröjning och halkbekämpning, skötsel av övriga fastigheter inom idrottsanläggningen som används av fotbollsföreningen och badet samt städning och tömning av papperskorgar i Fellingsbro.

Vid en eventuell nerläggning av ishallen i Fellingsbro kommer det att medföra vissa konsekvenser även för gata och park inom Samhällsbyggnadsförbundet. De personer som arbetar på ishallen är även delaktiga i vinterväghållningen i Fellingsbro vilket gör att vid en nedläggning av ishallen kommer deras arbetsuppgifter i vinterväghållningen behöva läggas ut på entreprenörer vilket kan öka kostnaden för vinterväghållningen. En nedläggning av ishallen kommer också få konsekvensen att det blir omöjligt med helårsanställda då en stor del av sysselsättningen under vintern försvinner, ett antal tjänster kommer istället behöva omvandlas till säsongsanställningar.

Det är även viktigt att beakta att kommunen bara äger plattan under ishallen medan föreningen äger överbyggnaden. Vid en nedläggning av ishallen kommer föreningen stå med en överbyggnad utan möjlighet att använda den till avsett ändamål.”

Karl-Arne Löthgren, ordförande i Sockenrådet i Fellingsbro:

-Vi kommer att ta tag i frågan om Ishallens framtid omedelbart. Inte minst för att se om beslutsunderlaget om Ishallen framtid är korrekt. Vi återkommer  med ytterligare information från Sockenrådet så snart s.om möjligt

..

About Arne Wikström 236 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.