Sockenrådet tar tag i förslaget till nedläggning av Rockhammarskolan

Sockenrådet fortsätter att organisera och bemanna arbetsgrupper för kunna ta tag i viktiga frågor som berör socknen.

Rockhammarskolan

Rockhammarskolan
Sockenrådet planerar ett möte i Rockhammar på en skoldag för att träffa skolan och föräldrarna. Inbjudan går även till kommunen.

Lotta Larsson

Frågan berör inte bara skolan i Rockhammar utan hela bygdens överlevande.

Utbildning
Har du frågor som gäller Rockhammarskolan  kan du kontakta  Ann-Charlotte Larsson 070-5938985.

Håkan Ahlgren

Näringsliv
Håkan Ahlgren och Håkan Sjöström är kontaktpersoner.
Ann-Charlott Larsson och Johan Andersson tar hand om lokala utvecklingsplaner.

Håkan Johansson

Kommunikation
I kommunikation ingår fiber, järnvägar och vägar.
Väg 851/850 – ansvarig Håkan Johansson. Mycket jobb har gjorts för att försöka få vägen bättre. Men byråkratin runt olika frågor gör det svårt att komma framåt. Nu skall det till ett möte med berörda parter för att komma vidare.

Bostad
Håkan Sjöström arbetar nu med underlag till detaljplaner för Fellingsbro socken.

Håkan Sjöström

Vård och  omsorg
Bemanningen diskuteras.

Sockenstugan 
Arbetet pågår för fullt med att få en extra tjänst  för att sköta sockenstugan.

Är du intresserad av att på något sätt delta i Sockenrådets arbete i syfte att utveckla Fellingsbro socken?

Ta då kontakt med sockenrådets ordförande Karl-Arne Löthgren. Eller mejla till elias@fellingsbro.se. Välkommen!

Medlemskap
Inbetalningsinformation ligger ute på fellingsbro.se.

About Elias ben Salem 255 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.