Äntligen blir det möjligt för äldre att bo kvar i Fellingsbro

Eftersnacket blev bra.

Lindesbergs kommun har prioriterat Lindesberg och Frövi  för bostadsbyggandet. Nu är det dags att satsa på övriga delar av  kommunen. Man börjar med Fellingsbro, Storå och Guldsmedshyttan. I första steget blir det på mark där detaljplan finns.

Tisdagen den 8 november var Lindesbergs kommun inbjudna till Folkhögskolan för att informerade om planerna på äldreboende i Fellingsbro.
Karl Arne Löthgren Fellingsbro Sockenråd hälsade kommunalrådet Irja Gutavsson och verkställande direktören Roger Sixtensson välkomna till Folkhögskolan.

Aktuellt område för nya bostäder
Irja Gustavsson

När fellingsbro.se frågar Irja Gustavsson om bostäder för äldre i Fellingsbro säger hon:

– Vi har byggt många bostäder i Lindesberg. Byggandet har kommit igång och fler aktörer har tillkommit. Nu kan kommunens bolag LIBO (Lindesbergbostäder AB) ta hand om efterfrågan från landsbygden att  bygger bostäder där. Vid LIBOs årsstämman bad kommunen bolaget att undersöka möjligheterna att bygga bostäder  i Storå/Guldsmedshyttan och Fellingsbro.  Roger Sixtensson med medarbetare har arbetat fram ett förslag.

Vi frågar Roger Sixtenssona om alternativ som kan vara gångbara i Fellingsbro.

Kommunala bostadsbolaget LIBO:s vd Roger Sixtensson

– Straxt före semestern tittade vi på vad marknaden hade att erbjuda. För att bygga krävs detaljplan. En detaljplan tar minst två år  från beställning. Tar man sedan hänsyn till handläggningstiden cirka 12 månader så tar det totalt cirka 3 år. Därför tittar vi på möjlighet att bygga på kommunens mark i Fellingsbro där detaljplaner finns.  Dessutom ska detaljplanen tillåta byggnation av bostäder. Vid Ekbackens skola finns det mark som tillåter byggnader  på max två våningar – parhus eller radhus.

-Nu måste vi se på marknaden. Vad finns att erbjuda. Det är nästan lika dyrt att bygga i Fellingsbro som i Örebro och för den del Stockholm. Vi arbetar med att få så bra kvalitet till rätt hyror. Ett huvudkriterium är lite större upphandlingar. Det vi har tittat på tidigare är SABOs (Svenska Allmännyttans Bostäder) kombohus småhus. Det är som att köpa från en katalog. Det är det snabbaste sättet att få fram bostäderna Vi har också tittat på att göra en egen upphandling men då tar det tid att gå ut med anbudsförfrågan och utvärdera det. Vi har speciellt tittat på Smålandsvillan som  vi tycker är det intressantaste alternativet.

Ett antal olika lämpliga lösningar med för och nackdelar presenterades. Det går att själv lyssna till presentationen Öppet möte om äldreboende i Fellingsbroe del 1.

Roger Sixtensson fortsatte med att säga:

– Innan vi talar om vad hyran kan bli behöver vi titta på vilken standard lägenheterna ska ha. Vi försöker hålla hög standard – inte onödigt hög, men med hög tillgänglighet – tröskellös och kök anpassad till rullstol. Det blir inte höj- och sänkbara skåp men riktiga kök. Man tittar på toaletter som ska vara något större. För att få ned kostnaderna får man krympa ytorna. Tre rum och kök behöver inte vara 80 kvadratmeter utan gå ner till 60 – 65. Men de viktiga ytorna ska man inte minska för man ska kunna bo kvar när man behöver hjälp i kök och badrum.

För att få en uppfattning av kostnader har vi tittat på SmålandsVillan på 81 kvadratmeter. Hyran uppskattas till 8 150 kronor per månad inklusive standardkonsumtion av el och värme. Tycker ni att det är intressant?

De närvarande tyckte att det var intressant.
Vad är nästa steg?

– Nu gäller det att få reda på vad som efterfrågas. På  tomten vid skolan kan antingen 8 lägenheter byggas i markplan eller 16 i två plan.

Irja Gustavsson inflikade:

– Vi tycker att det är viktigt att vi kommer igång med det första bygget men då måste vi veta hur stor efterfrågan är och vad som efterfrågas. Roger behöver veta vad ni vill ha. Hur stora lägenheter behöver ni?

Idag går det att anmäla sig till boförmedlare Annelie Bergqvist 0581-87000.  Hon har telefontider mån, tis, tor och fre 08.00-09.30 och 15.00-16.00. Besökstider på motsvarande dagar 09.30-11.30 och 13.00-15.00. De har en särskild kö för de som önskar boende i Fellingsbro. Du kan också tala med Camilla på Palatinen (tidigare Lunds fastigheter) 070-770 92 00 eller mejla till info@palatinen.se . Idag har Palatinen ett tjugotal marklägenheter i Fellingsbro.

Efteråt följde en intressant diskussion om olika alternativ med åtföljande möjligheter och svårigheter. Du kan själv följa den under Öppet möte om seniorboende i Fellingsbro del 2.

Kvällen avslutades vid kaffeborden.

Öppet möte om äldreboende i Fellingsbroe del 1.

 

Öppet möte om seniorboende i Fellingsbro del 2.

 

About Elias ben Salem 306 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.