Sockenrådet vässar klorna

Sockenrådet träffades onsdagen den 17 oktober i sockensstugan. Det blev ett mycket givande möte.

Till vice ordförande valdes Johan Andersson och till kassör Torsten Ericsson.

Man beslutade att bjuda in LIBO och kommunen för information av äldreboende i Fellingsbro. Långt gångna planer finns att anställa någon så att sockenstugan ska bli tillgänglig med diverse aktiviteter. Förutom utställningar ska det finnas möjligheter att ta en kopp kaffe och läsa tidningen.

Just nu bildar man arbetsgrupper för att kunna vara remissorgan när det gäller frågor som berör socknen. Viktiga områden är kommunikation (järnväg, bussar, vägar och fibrer), skolor, omsorg (sjukvård, äldreboende etc). Det finns flera andra. Nu behöver sockenrådet förstärkning med intresserade som kan hjälpa till. Prata gärna med någon i styrelsen.

Styrelsen

Håkan Ahlgren <hakan@ahlgrensakeri.se>,
Johan Andersson <johaninorrby@telia.com>,
Johan Callin <johancallin@hotmail.com>,
Torsten Ericsson <torsten.balsta@telia.com>,
Lena Kallionpää <lena.kallionpaa@hotmail.se>,
Karl Arne Löthgren <karlarne.lothgren@telia.com>,
Lotta Larsson <71891larsson@telia.com>,
Angelica Ruth <angelica.ruth1984@gmail.com>,
Göran Selander <ostraboda@spray.se>,
Håkan Sjöström <hakan.sjostrom@osterakersgard.se>,
Kjell-Åke Wijk <skinnartorp@hotmail.com>,

 

About Elias ben Salem 409 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.