Rapport den 31 maj från den nya rastplatsen

Rastplatsen som den såg ut 31 maj....

Huset med toaletten är på plats på rastplatsen vid Motorbolaget/Mekonomen. Nu förbereder man asfalteringen. Sedan blir det dags för  grönt gräs och gröna buskar samt en och annan sittplats.

Rastplatsen som den såg ut den 24 maj….

Två namnförslag har  hittills kommit in på den nya rastplatsen men fellingsbro.se ser gärna att fler förslag kommer in. Ännu har t ex ingen föreslagit namnet Fellingsbroportalen…

…och som den kommer att se ut.

Mejla ditt namnförslag till elias@fellingsbro.se

På fellingsbro.se följer vi rastplatsen utveckling varje vecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Arne Wikström 293 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.