Möte inför Fellingsbrodagen den 18 augusti 2018

S:t Olofsgården

Den 18 augusti planeras en Fellingsbrodag där vi kommer att få tala om allt bra som finns i socknen.

För detta krävs en hel del förberedelsearbete. När vi frågar  Åsa Viggeborn, integrationskoordinator i Lindesbergs kommun, säger hon:

-Välkomna på mötet om hur vi gemensamt kan anordna en Fellingsbrodag! Vi träffas måndagen den 21 maj kl. 18:00 i församlingshemmet St Olofsgården för att diskutera hur vi tillsammans kan arrangera denna dag.

På Fellingsbrodagen vill vi att företag och föreningar från Fellingsbro med närområde deltager och visar upp sina verksamheter. Alla är välkomna.

 

About Elias ben Salem 306 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.