Nyheter

Sockenrådet tar tag i Lindesbergs kommuns översiktsplan 2018

Från sammanträdet tisdagen den 14 maj rapporterades från ett möte med Leader Mälardalen. Utveckling av landsorten var ett väsentligt punkt på det mötet. Rådet har beslutat att med stöd av Leader Mälardalen söka bidrag till att uppdatera Fellingsbrobroschyren, förbättra motionsspåret på Käglan och skapa ett informationscentrum i sockenstugan. Det viktigaste just nu är dock att gå igenom kommunens förslag till översiktsplan 2018. Är du nyfiken på vad som planeras i Lindesbergs kommun. Då kan du gå in på nedanstående länk som finns hos Samhällsbyggnad Bergslagen. Här finner du  samrådshandlingen. Hur vill du att Fellingsbro socken  ska utvecklas? Diskutera gärna över en Läs mer
Nyheter

Ny rastplats till midsommar

Det råder full aktivitet vid Motorbolaget Mekonomen och den numera rivna Rosas grill. Ur jordmassor och grusgropar kommer snart den nya rastplatsen att resa sig och ta form. Tanken är att den ska bli en grön skön oas vid infarten till Fellingsbro. Den långa vintern/sena våren har försenat rastplatsbygget. Men nu är det full fart med själva bygget. -Vi räknar med att det ska vara klart senast till midsommar, säger kommundirektör Christer Lenke, Lindesberg. När rastplatsen väl är klar kommer det att bli någon form av invigning. -Ja definitivt. Någonting ska vi hitta på. på fellingsbro.se kommer vi att följa Läs mer
Nyheter

Veckan som kommer 18 till 24 maj

Fredag den 18 maj SPF i Sockenstugan Bergsvägen 20 kl. 13:00 – 15:00 Lördag den 19 maj Ängebykyrkans loppis – Södra Banvägen Fellingsbrokl. 10:00 – 13:00 Sommaren är här med allt vad det innebär. Det finns en hel del saker som hör uteliv till. Kom och ta en runda och begrunda. Intäkterna går till arbete bland utsatta människor och mission Vernissage i Sockenstugan Bergsvägen 20 kl. 10:00 – 14:00 Siv Leander har ny utställning i sockenstugan. Alla hjärtligt välkomna! SPF i Sockenstugan Bergsvägen 20 kl. 13:00 – 15:00 Söndag den 20 maj SPF i Sockenstugan Bergsvägen 20 kl. 13:00 – Läs mer
Nyheter

Möte inför Fellingsbrodagen den 18 augusti 2018

Den 18 augusti planeras en Fellingsbrodag där vi kommer att få tala om allt bra som finns i socknen. För detta krävs en hel del förberedelsearbete. När vi frågar  Åsa Viggeborn, integrationskoordinator i Lindesbergs kommun, säger hon: -Välkomna på mötet om hur vi gemensamt kan anordna en Fellingsbrodag! Vi träffas måndagen den 21 maj kl. 18:00 i församlingshemmet St Olofsgården för att diskutera hur vi tillsammans kan arrangera denna dag. På Fellingsbrodagen vill vi att företag och föreningar från Fellingsbro med närområde deltager och visar upp sina verksamheter. Alla är välkomna.  
Nyheter

Sommarlov 2018 i Lindesbergs kommun

Vad ska du göra i sommar? Har du inga speciella planer? Häng då med på någon av kommunens sommarläger tillsammans med gamla och nya kompisar eller passa på att lära dig simma på någon av våra simskolor. Allt är dessutom gratis. När vi talar med Alice Lindstedt som i Lindesbergs kommun samordnar sommarlovsaktiviteterna 2018 säger hon: – Vi har för tredje året i rad olika läger och aktiviteter för barn mellan 7 och 15 år bosatta i Lindesbergs kommun. Det är helt gratis.  För simskoleeleverna mellan 6 och 15 år är det ingen avgift. Vi har 15 olika läger och två simskolor, Läs mer
Nyheter

Sven-Rune i byn: Utter i åa!

På en facebooksida såg vi för en tid sedan att Johan Wretenberg i Västvalla hade sett en utter i Arbogaån. Det var verkligen en glädjande nyhet,  i synnerhet som det enligt honom var ca 70 år sedan man senast kunde se en sådan. Det stämmer nog bra det, för det var faktiskt så att jag då såg en utter vid Storbron. Jag kan försäkra att det så var, för jag var något av en djur- och naturnörd på den tiden. Som flera vet är uttern väldigt känslig för föroreningar – det skall vara rent vatten i alla avseenden. Därför är Läs mer
Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem
Fellingsbroprofiler

Nu har du chansen: Tänk efter och tyck till om din egen framtid!

Hur vill du att Fellingsbro socken ska se ut som du vill bo och leva i? Hur ska Fellingsbro socken  utvecklas så att du känner dig stolt, mår bra och är trygg? Det har du alla möjligheter att tala om nu när den så kallade ”Översiktsplanen för Lindesbergs kommun” håller på att ta form. Planen är kommunens viktigaste strategiska och demokratiska instrument för hur kommunen och därmed även Fellingsbro socken ska utvecklas. Så är det någon gång du ska ge uttryck för dina uppfattningar och önskemål så är det nu! Samtliga medlemmar i Fellingsbro Sockenråd har till uppgift att läsa Läs mer
Nyheter

NATURPASSET – MER ÄN BARA MOTION!

Sveriges bästa motionsspår På parkeringen vid motionsslingan på Käglan träffade Alf och Ann-Gret Lundkvist sommaren 2016 två yngre män som såg lite vilsekomna ut. Som de sanna fellingsbroare de är var de genast framme för att hjälpa till. När fellingsbro.se frågar  Alf och Ann-Gret om detta säger de: – Vi talade med Philip Persson och Oskar Jensen som gick orienteringlinjen på gymnasiet.  De berättade att de hade som examensuppgift ett projekt att testa 290 kommuners motionsspår. Därför  kontaktade de Lindesbergs kommun för att få testa det bästa spåret i kommunen och fick till svar att det var Käglan i Fellingsbro. Vill du Läs mer