Insändare: Bad för barn !

Såg ni på Tv:s lokala nyheter här om dagen, där ”förskolefolket” i Örebro ville ha fasta tider i stadens bassänger för träning i vattenvana för barnen? De ansåg det allt viktigare med sådan träning även under vinterhalvåret för att minska antalet olyckor i samband med bad såväl ute som inne. Kloka åsikter!

Kanske det vore något att tänka på även i vår kommun, då  man nu planerar för upprustningen av gymnastiksalen vid Ekbackens skola. Den där befintliga – men av kostnadsskäl avstängda – bassängen vore då värd att åter få  komma till användning för just träning i vattenvana för våra barn  – alltså det vi förr hade och ansåg vara av stort värde i vår del av kommunen!

Vi borde har råd!

Sven-Rune Björdin

About Elias ben Salem 270 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.