Insändare

Insändare: Bad för barn !

Såg ni på Tv:s lokala nyheter här om dagen, där ”förskolefolket” i Örebro ville ha fasta tider i stadens bassänger för träning i vattenvana för barnen? De ansåg det allt viktigare med sådan träning även under vinterhalvåret för att minska antalet olyckor i samband med bad såväl ute som inne. Kloka åsikter! Kanske det vore något att tänka på även i vår kommun, då  man nu planerar för upprustningen av gymnastiksalen vid Ekbackens skola. Den där befintliga – men av kostnadsskäl avstängda – bassängen vore då värd att åter få  komma till användning för just träning i vattenvana för våra Läs mer
Insändare

Insändare: Om nummer på fastigheter

Hej! I dagarna är det 10 år sedan vi fick underrättelse från Skatteverket att vi fått så kallade traktnamn på landsbygden. Jag konstaterar att det är väldigt få i Fellingsbro socken som satt upp nummer på sina fastigheter. Vi var från vår Hembygdsförening inbjudna till Lindesberg för tanken var att man skulle samarbeta med föreningarna inom kommunen. Men det gjorde inte kommunen utan lade ut det på en konsult, därför blev det i många fall fel. Jag protesterade liksom flera andra och fick rättelse. Man ville föra ett gammalt husartorp under Ängeby till Bäck, det fick bara inte ske. Har erfarenhet från Dalarna Läs mer