Insändare

Föreningen Fellingsbro socken

Vi behöver bli många fler som vill att Fellingsbro socken skall utvecklas och inte avvecklas. Bli medlem i Föreningen Fellingsbro socken och få rösträtt vid sockenstämmans sammanträden. Föreningen har till uppgift att tillvarata innevånarnas intressen och bryta den negativa trend som på olika sätt drabbat oss genom beslut i Lindesbergs kommun och Region Örebro län. Vid extrastämman den 27 februari meddelade kassören Torsten Eriksson att endast 81 enskilda medlemmar samt 21 organisationer eller företag betalat medlemsavgiften. Enligt föreningens stadgar kan företag, organisation eller enskild person som fyllt 15 år och bor eller har fastighet i socknen bli medlem. Boende utanför Läs mer

Insändare

Insändare: Ett stort, varmt och innerligt tack!

Elias, du skrev att du är på väg att sluta ditt arbete med fellingsbro.se. Det är tråkigt men jag förstår dig fullständigt. Det är ett ganska otacksamt jobb som du tog på dig. Men, Elias, en sak ska du ska veta: Du har genom Fellingsbroportalen och fellingsbro.se gjort en ovärderlig insats för Fellingsbro samhälle och socken! För att få veta vad som händer på sin ort, och varför, måste man bli informerad om det på något sätt. Intresset från de större medierna att informera om vad som händer på de mindre orterna, som Fellingsbro, är starkt begränsat på grund av Läs mer

Insändare

Det finns fler orter än Lindesberg i kommunen

Det finns fler orter än Lindesberg i kommunen är rubriken på en insändare som Carina Skoog-Holmstedt gjorde i Nerikes Allehanda den 4 januari. Den har uppmärksammats av väldigt många i Fellingsbro som säger att det är precis vad de själva tycker. Efter samtal med Carina från Frövi så säger hon återigen: – Vad är det för fel på politikerna i Lindesberg? Fattar de ingenting? Att ni helt och hållet vill stänga all verksamhet i Fellingsbro och helst i alla samhällen i Lindesbergs kommun, det har vi redan förstått. Och att alla våra skolpengar ska hamna i Lindesberg och era skrytbyggen Läs mer

Insändare

Julminnen från vår tomteflicka

En flicka född på landet vill dela några starka minnen från sin barndoms jular. Där traditioner inte fick ändras en millimeter. Det började alltid med grisslakten, så juldelikatesserna julkorv, sylta, revbensspjäll och köttbullar skulle beredas. Oj,så mycket som skulle bakas, limpor med och utan vört och pomerans, lussekatter, pepparkakor och minst sju sorters andra kakor mm. Julljusen stöptes alltid i farmors kök. Golv skulle skuras och fernissas, allt måste vara rent in i minsta vrå, granar skulle hämtas ur skogen. En skulle stå mitt på gården i en rund rabatt, en skulle tas in i huset dagen före julafton och Läs mer

Insändare

Insändare: Bad för barn !

Såg ni på Tv:s lokala nyheter här om dagen, där ”förskolefolket” i Örebro ville ha fasta tider i stadens bassänger för träning i vattenvana för barnen? De ansåg det allt viktigare med sådan träning även under vinterhalvåret för att minska antalet olyckor i samband med bad såväl ute som inne. Kloka åsikter! Kanske det vore något att tänka på även i vår kommun, då  man nu planerar för upprustningen av gymnastiksalen vid Ekbackens skola. Den där befintliga – men av kostnadsskäl avstängda – bassängen vore då värd att åter få  komma till användning för just träning i vattenvana för våra Läs mer

Insändare

Insändare: Om nummer på fastigheter

Hej! I dagarna är det 10 år sedan vi fick underrättelse från Skatteverket att vi fått så kallade traktnamn på landsbygden. Jag konstaterar att det är väldigt få i Fellingsbro socken som satt upp nummer på sina fastigheter. Vi var från vår Hembygdsförening inbjudna till Lindesberg för tanken var att man skulle samarbeta med föreningarna inom kommunen. Men det gjorde inte kommunen utan lade ut det på en konsult, därför blev det i många fall fel. Jag protesterade liksom flera andra och fick rättelse. Man ville föra ett gammalt husartorp under Ängeby till Bäck, det fick bara inte ske. Har erfarenhet från Dalarna Läs mer