Samråd pågår för ny översiktsplan – Tisdag den 17 april 18:00: Fellingsbro – gamla matsalen Ekbackens skola

Samråd i Fellingsbro för ny översiktsplan – din åsikt är viktig!

I kväll kommer förslaget till översiktsplan presenteras. Den ska bidra till god miljö och hållbar utveckling och tala om hur man vill att stad och land ska utvecklas.

Du som bor i Lindesbergs kommun och framför allt Fellingsbro socken  ska trivas. Därför är det viktigt att  du kommer och  talar om hur du vill att kommunen ska utvecklas i framtiden. Vilken roll spelar omgivande miljö idag och vilken roll tror du att den kommer att ha i framtiden.

About Elias ben Salem 270 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.