Vem i hela världen kan man lita på?

Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem

En låt som Mikael Wiehe skrev i början av 70-talet. Kanske finns det anledning att fundera över det idag i Fellingsbro.

Apoteket skulle finnas kvar lovade Kronans apotek när man tog över från staten. Så blev det inte. Bank efter bank har försvunnit. Handelsbanken lovade att det skulle bli bättre och lade ner kontoret i Fellingsbro. Sparbanken – den sista banken i Fellingsbro – säger sig värna om bygden. Nu har banken minskat öppettiderna till två dagar i veckan. Det påminner mig om historien med det fyrmotoriga jetplanet. Under en flygning stannade en motor och kapten informerade  resenärerna att restiden skulle bli en halvtimme längre. När nästa motor slutade fungera meddelade han att resan skulle bli ytterligare en halvtimmes försenad. Med tredje motorn ur funktion blev det ytterligare en halvtimmes försening. När fjärde motorn till slut lade av förtäljer inte historien vad kapten sade.

Det kan väl inte gå med banken på samma sätt? Från att ha öppet fem dagar i veckan, till tre dagar och nu två dagar. Fortsätter det på samma sätt. Nästa gång öppet en dag i veckan och därefter …..?

Det är nog så att fler av oss måste använda den bank vi har kvar. Kanske se till att det blir kö utanför banklokalen. Det gäller för övrigt för all den service vi vill ha kvar.

Om vi slutar handla i vår lokala butik, om vi slutar tanka på vår lokala mack, om vi slutar använda vår lokala bank…Ja då ska vi nog inte börja klaga den dag som vår viktiga närservice försvinner. Då är det nämligen för sent att göra något åt det..

Vänligen

Elias

About Elias ben Salem 159 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.