Se vår vackra socken genom Gunnels kamera: Denna vecka Frötuna

Vid Frötuna herrgård finns ett flertal äldre byggnader bevarade. Vattentornet har ett ovanligt utseende. Det ligger på en höjd omgivet av ekar. Troligen byggdes det på 1850-talet i samband med att ladugården byggdes och användes förmodligen till någon gång på 1940-talet. Man kan ju undra vem som kom på tanken att bygga en så vacker byggnad till att användas som vattentorn.

About Elias ben Salem 152 Articles

Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör.
Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet.
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.