Från Sockenrådet: Gamla gymnastiksalen kommer att renoveras

En bild på gamla gymnastiksalen
Fellingsbro gymnastiksal Foto: Lena Kallionpää

Vid det senaste mötet med Fellingsbro  Sockenråd redovisades ett skriftligt svar från kommunen om gamla gymnastiksalens framtid. Av svaret framgår att gymnastiksalen inte bara blir kvar. Den kommer även att renoveras.

När renoveringen kommer att genomföras och vad den kommer att omfatta är ännu inte klart. Men fellingsbro.se återkommer i ärendet så fort det finns något mer konkret att berätta.

Vid mötet med Sockenrådet utsågs en arbetsgrupp som ska se över  Sockenstugans användning och utveckling. I den gruppen ingår Johan Callin, Palatinen, Håkan Ahlgren , Fellingsbro och Christer Rydergård, Fellingsbro. De mottar tacksamt dina synpunkter på och ideér om hur Sockenstugan kan användas och utvecklas.

Karl Arne Löthgren
Torsten Ericsson

Sockenrådets ordförande, Karl Arne Löthgren, tog upp frågan om äldreboendet i vår socken. Sockenrådet ska försöka ta fram mer fakta om vilket behov som finns för att sedan kunna gå vidare med frågan till kommunstyrelsen i Lindesberg.

Vid styrelsemötet valdes Torsten Ericsson, Fellingsbro till tillförordnad kassör fram till nästa Sockenstämma som kommer att hållas någon gång under hösten.

Nästa möte med sockenrådet hålls måndag den 14 maj kl 19.00 i Sockenstugan.

About Arne Wikström 205 Articles

Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.