Trollkonster i Spannarboda

Assistenten hälsar välkommen men Illusionisten verkar inte komma till den magiska föreställningen. Publiken väntar. Assistenten väntar. Vad ska han göra? Vad kan han göra? Under sin väntan provar Assistenten olika trolleritrick. Är Illusionisten verkligen den enda som är magisk och kan trolla?

Barnteater och trollkonster som även passar vuxna. Det bjuder man upp till i bygdegården Sveaborg i Spannarboda tisdagen den 3 april kl 15.00.

Föreställningen ”Illusionistens assistent” med trolleriskola är skriven av Kalle Nilsson som också framför såväl föreställning som trollande. Föreställningen ingår i Örebro länsteaters kulturutbud.

Om föreställningen kan man läsa att den handlar om ”självförtroende och våra egna inre krafter. Kan alla vara magiska? Och om vi var det – vad skulle vi göra då? Föreställningen bygger övervägande på kroppsspråk och trolleri. Den passa alla oavsett språk.”

Efter själva teaterföreställningen blir det trolleriskola under ledning av Kalle Nilsson själv.

Föreställningen  är gratis för barn upp till tredje klass. För vuxna kostar den 100 kr.

About Arne Wikström 226 Articles

Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.